Kamratföreningens adress

 

Kamratföreningen F 21

C/O Marie Nilsson Lundberg
Dammgränd 50
961 44 Boden
Tel: 0921-34 86 93

 

 

Information till medlemmarna om vår datahantering.

Läs om hur vi hanterar vår information om medlemmarna.

 

Kamratföreningens styrelse år 2021

  Namn Telefon Kamratföreningens ledamot i:
Ordförande Lennart Holtrin 073-817 19 60 F 21 Traditionskommitté, suppleant
Samordningsenh, Boden, suppleant
V. ordförande Allan Carlsson 070-312 72 66 F 21 Traditionskommitté
Samordningsenh, Boden
Kassör Bo Carlsson 070-631 34 50 -
Sekreterare Marie Nilsson Lundberg 070-696 60 90 -
Ledamot Karl-Gustav Andersson
0730-78 96 73
-
Ledamot Gun Tjärner 070-665 50 93 -
Ledamot Sivert Mässing 070-280 69 98 Flygmuseet F 21
Styrelsesuppl. Kent Näslund 070-393 16 20 -
Styrelsesuppl. Mats Torstensson 076-834 98 25 -
Revisor Curt Holmqvist 0920-998 90 -
Revisor Maria Oja 070-532 63 90 -
Revisorsuppl. Hjalmar Lindberg 0911-20 63 87 -
Valberedning Maj-Britt Onnela 0920-25 60 07 -
Valberedning Torsten Toftemyr 0920-22 26 23 -
Valberedning - - -
E-postadresserna är borttagna för gott.
2009-01-08 bildades Föreningen Flygmuseet F 21 som formellt tog över Flygmuseet F 21 Luleå och i den styrelsen har Kamratföreningen en ordinarie ledamot.

Här finns protokollen från Kamratföreningens möten

Uppdaterad 2022-02-09 - KÖ