Aktiviteter

Föreningen har regelmässigt årssammanträde under mars/april månad samt ett medlemsmöte under hösten.

Föreningen deltar med representanter i möten med "Kamratföreningarnas samordningsenhet" i Boden.

Många i föreningen ägnar sig åt skapandet och driften av Flygmuseet F 21. Där samlas man kl 09.00 på torsdagarna, utom under sommaröppet-perioden då museet har öppet alla dagar utom måndagar. På tisdagskvällarna pågår renovering av fordon inne på F 21 område, mest räddningsfordon. Länk till Flygmuseet F 21:s hemsida.

En snabblista på F 21 verksamhet under 2016. Den är gammal men ger en bra bild av F 21 verksamhet.

Härnedan finns våra kommande aktiviteter:


2019

Verksamhet - Kamratföreningen och F 21
Torsdag 4 april

Kamratföreningen F 21 Årsmöte. Platser: Filmsalen kl. 17.00 och därefter Skogsmässen

Här finns kallelsen

Andras verksamheter som vi deltar i eller är inbjudna till

2019
Inbjudan till andras verksamheter
 

Om Individzonens familjehelger under 2019. För anhöriga och veteraner. Familjehelger

Individzonen, ett nätverk för anhöriga till personal i internationell tjänst. www.individzonen.se

Här finns protokollen från Kamratföreningens möten

Här finns passerade aktiviteter - En möjlighet att forska i det gamla!

Uppdaterad 2019-02-14 - KÖ