Aktiviteter

Föreningen har regelmässigt årssammanträde under mars/april månad samt ett medlemsmöte under hösten.

Föreningen deltar med representanter i möten med "Kamratföreningarnas samordningsenhet" i Boden.

Många i föreningen ägnar sig åt skapandet och driften av Flygmuseet F 21. Där samlas man kl 09.00 på torsdagarna, utom under sommaröppet-perioden då museet har öppet alla dagar utom måndagar. På tisdagskvällarna pågår renovering av fordon inne på F 21 område, mest räddningsfordon. Länk till Flygmuseet F 21:s hemsida.

En snabblista på F 21 verksamhet under 2016. Den är gammal men ger en bra bild av F 21 verksamhet.

Härnedan finns våra kommande aktiviteter:


2019

Verksamhet - Kamratföreningen och F 21
Torsdag 4 april

Kamratföreningen F 21 Årsmöte 2018. Platser: Filmsalen kl. 17.00 och därefter Skogsmässen.

Här finns kallelsen

Här finns Dagordningen för årsmötet 2019 samt Verksahetsberättelsen för 2018. Läs!

Andras verksamheter som vi deltar i eller är inbjudna till

2019
Inbjudan till andras verksamheter
 

Om Individzonens familjehelger under 2019. För anhöriga och veteraner. Familjehelger

Individzonen, ett nätverk för anhöriga till personal i internationell tjänst. www.individzonen.se

Fredag 22 mars

Inbjudan till information om militärövningen

För att medge kamratföreningarna möjlighet att se hur en övning planeras och genomförs idag vill I 19 bjuda in kamratföreningarna som är kopplade till samordningsenheten till ett besök i övningsledningen på fredag 22/3. Vi möts 0930 vid A 9 kasernvakt, därefter kommer ni att få en genomgång om övningen och få möjlighet att besöka övningsledningen som är grupperad i Stallet på A 9.

Välkomna till övningsledningen!

Jerker Persson, Stabschef Norrbottens Regemente

Lördag 23 mars

Säkerhetspolitiskt seminarium i Boden den 23 mars 2019. Inbjudan finns här.

Som en del i högtidlighållandet av Bodens och Föreningen Nordens 100-års jubileum genomförs ett säkerhetspolitiskt seminarium  "Nordkalotten och säkerheten, hot eller möjligheter".

Projektansvariga 
Föreningen Norden lokalavdelning Boden.

Torsdag 28 mars

Föreläsning på Försvarsmuseet, Boden
Från fästningsinfanteri till subarktiskt jägarförband. Föreläsare Björn Lundqvist.
Torsdag 28 mars kl. 18.30. Fri entré. Inbjudan finns här.
Arrangörer: Försvarsmuseum och Bodens kommun.

Här finns protokollen från Kamratföreningens möten

Här finns passerade aktiviteter - En möjlighet att forska i det gamla!

Uppdaterad 2019-03-19 - KÖ