Aktiviteter

Föreningen har regelmässigt årssammanträde under mars/april månad samt ett medlemsmöte under hösten.

Föreningen deltar med representanter i möten med "Kamratföreningarnas samordningsenhet" i Boden.

Många i föreningen ägnar sig åt skapandet och driften av Flygmuseet F 21. Där samlas man kl 09.00 på torsdagarna, utom under sommaröppet-perioden då museet har öppet alla dagar utom måndagar. På tisdagskvällarna pågår renovering av fordon inne på F 21 område, mest räddningsfordon. Länk till Flygmuseet F 21:s hemsida.

En snabblista på F 21 verksamhet under 2016. Den är gammal men ger en bra bild av F 21 verksamhet.

Härnedan finns våra kommande aktiviteter:


2019 Kamratföreningens och F 21:s verksamheter
 

Ingen verksamhet för närvarande. Till våren håller vi årsmötet.

 

2019
Inbjudan till andras verksamheter som vi deltar i eller är inbjudna till
Torsdag 28 november

Föreläsning på Försvarsmuseet
Arméflygets historia - 60 år sedan start i Boden
 

Torsdag 28/11 kl 18.30

Föreläsare Major Lars Gralén

40 kr (kaffe och fika ingår)

Varmt välkomna! Läs Affischen!

Med vänliga hälsningar

Ulf Renlund
Museichef
Försvarsmuseum Boden
Bodens kommun

Besöks- och postadress: Granatvägen 2, 961 43 Boden

Här finns protokollen från Kamratföreningens möten

Här finns passerade aktiviteter - En möjlighet att forska i det gamla!

Uppdaterad 2019-11-20 - KÖ