Aktiviteter

Föreningen har regelmässigt årssammanträde under mars/april månad samt ett medlemsmöte under hösten.

Föreningen deltar med representanter i möten med "Kamratföreningarnas samordningsenhet" i Boden.

Många i föreningen ägnar sig åt skapandet och driften av Flygmuseet F 21. Där samlas man kl 09.00 på torsdagarna, utom under sommaröppet-perioden. På tisdagskvällarna pågår renovering av fordon inne på F 21 område, mest räddningsfordon.

En snabblista på F 21 verksamhet under 2016.


2018

Verksamhet - Kamratföreningen och F 21
Torsdag 5 april

Kamratföreningens Årsmöte - inbjudan kommer senare

Årsmötet startar 17.00 i Filmsalen. Därefter sedvanlig middag i Skogsmässen.

Andras verksamheter som vi deltar i eller är inbjudna till

2018
Inbjudan till andras verksamheter
Fredag 16 mars Inbjudan förevisning skjutning Archer vid Artilleriregementet.
Kl. 08.00-11.000
Tisdag 20 mars

Inbjudan till studiebesök vid FMV Testplats i Vidsel (RFN). Kl. 10.00 - 14.30.

   

Här finns protokollen från Kamratföreningens möten

Här finns passerade aktiviteter

Uppdaterad 2018-02-17 - KÖ