Aktiviteter

Föreningen har regelmässigt årssammanträde under mars/april månad samt ett medlemsmöte under hösten.

Föreningen deltar med representanter i möten med "Kamratföreningarnas samordningsenhet" i Boden.

Många i föreningen ägnar sig åt skapandet och driften av Flygmuseet F 21. Där samlas man kl 09.00 på torsdagarna, utom under sommaröppet-perioden då museet har öppet alla dagar utom måndagar. Länk till Flygmuseet F 21:s hemsida.

En snabblista på F 21 verksamhet under 2016. Den är gammal men ger en bra bild av F 21 verksamhet.

Härnedan finns våra kommande aktiviteter. Med F 21:s verksamheter gäller det de verksamheter där Kamratföreningen är inbjuden.


2024 Kamratföreningens och F 21:s verksamheter

11 april

Kamratföreningens årsmöte hålls torsdagen 11 april.

Vi börjar i Filmsalen kl. 17.00 och därefter Skogsmässen.

Inbjudan med detaljer kommer senare.

12 januari

F 19-ceremoni

För att hedra minnet av F 19 genomförs årligen en ceremoni med kransnedläggning vid F 21. Genomförandet av F 19 ceremoni vid F 21 genomförs 2024-01-12 kl.11.00 av Stf C F 21 och flottiljförvaltaren (eller av C F 21 utsedda ersättare). Ceremonin sker vid minnesstenen vid
F 21 utanför Kanslihuset, By 51.

Samtidigt genomförs motsvarande ceremoni i Finland. Vid genomförandet av F 19 ceremoni i Finland deltar C F 21 med av chefen utsedda deltagare. 

Kamratföreningen F 21 deltar både i Finland och vid F 21. 

Ur F 19:s historia:

Svenskarna i Finska vinterkriget https://sverigesradio.se/play/avsnitt/1932934

Matti och Bengt -
Arvet efter vinterkriget https://sverigesradio.se/play/avsnitt/2286572

 

 

2023
Inbjudan till andras verksamheter som vi deltar i eller är inbjudna till
 

 

Inga inbjudningar just nu.

 

Här finns protokollen från Kamratföreningens möten

Här finns passerade aktiviteter - En möjlighet att forska i det gamla!

Uppdaterad 2024-02-04 - KÖ