Aktiviteter

Föreningen har regelmässigt årssammanträde under mars/april månad samt ett medlemsmöte under hösten.

Föreningen deltar med representanter i möten med "Kamratföreningarnas samordningsenhet" i Boden.

Många i föreningen ägnar sig åt skapandet och driften av Flygmuseet F 21. Där samlas man kl 09.00 på torsdagarna, utom under sommaröppet-perioden då museet har öppet alla dagar utom måndagar. På tisdagskvällarna pågår renovering av fordon inne på F 21 område, mest räddningsfordon. Länk till Flygmuseet F 21:s hemsida.

En snabblista på F 21 verksamhet under 2016. Den är gammal men ger en bra bild av F 21 verksamhet.

Härnedan finns våra kommande aktiviteter. Med F 21:s verksamheter gäller det de verksamheter där Kamratföreningen är inbjuden.


2021 Kamratföreningens och F 21:s verksamheter
Vårmötet Kanske att det blir möjligt under våren att genomföra vårmötet --- vem vet?

 

2021
Inbjudan till andras verksamheter som vi deltar i eller är inbjudna till
Lördag 29 maj

F 21 Veteraner med anhöriga

Er dag den 29 maj för att hylla och uppmärksamma Er Veteraner står för dörren!

Högtidlighållandet av veterandagen kommer även i år att vara en direktsändning på Försvarsmaktens Youtube-kanal,.

Tid: lördag 29 maj kl. 14.30.

Plats: Försvarsmaktens Youtube-kanal.

Digitaliseringen har gjort veterandagen tillgänglig för fler och kommer därför fortsättningsvis att direktsändas, parallellt med det vanliga firandet. Det går också att se det vid senare tillfälle på Youtube-kanalen.

Ni hittar informationen på Försvarsmaktens hemsida (under aktuellt/Uppvisningar-och evenemang/veterandagen), där finns också länk till Försvarsmaktens Youtube-kanal. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/uppvisningar-och-evenemang/veterandagen/

https://www.youtube.com/channel/UC9013JWZWntBD6Zy9mVJQpA

Gun Tjärner, F 21
A1, HR Specialist/rehab Lokal veteran- anhörigsamordnare

Och så litet extra information:

I år kommer veterandagen att sändas från Amfibieregementet och Berga slott. Veterandagen är Sveriges särskilda uppmärksammande av den personal som har tjänstgjort internationellt – med eller utan vapen. Under sändningen deltar statsledningen och de myndigheter som har haft personal i internationell tjänst.

Programledare under sändningen kommer vara Kattis Ahlström och regementsförvaltare Daniel Nybling.

Medverkar gör också Livgardets Dragonmusikkår och Armés musikkår med signalgivare och trumslagare.

En av årets fältartister är Jill Johnson, Petra Wahlgren, Per-Erik Domargård, Martin Ehntorp, Barbro Lindkvist, Kristoffer Gustavsson och Tomas Boström medverkar också från Fältartisterna.

Vid årets veterandag var det planerat att särskilt uppmärksamma Unficyp (Cypern) för deras insats. I och med den anpassande ceremonin till följd av det rådande pandemiläget kommer detta tyvärr ej att genomföras i år, utan flyttas till Veterandagen 2022-05-29.

Fredag 24 september

Lokal F 21 Veteranceremoni.

Vår egen lokal F 21 Veteranceremoni/dag är planerad den 24 september, (som sedvanligt, fredag vecka 38), hur den kommer att genomförs är beroende av pandemiläget, återkommer med information om den längre fram efter sommaren.

Gun Tjärner, F 21
A1, HR Specialist/rehab Lokal veteran- anhörigsamordnare

Här finns protokollen från Kamratföreningens möten

Här finns passerade aktiviteter - En möjlighet att forska i det gamla!

Uppdaterad 2021-05-26 - KÖ