Aktiviteter

Föreningen har regelmässigt årssammanträde under mars/april månad samt ett medlemsmöte under hösten.

Föreningen deltar med representanter i möten med "Kamratföreningarnas samordningsenhet" i Boden.

Många i föreningen ägnar sig åt skapandet och driften av Flygmuseet F 21. Där samlas man kl 09.00 på torsdagarna, utom under sommaröppet-perioden. På tisdagskvällarna pågår renovering av fordon inne på F 21 område, mest räddningsfordon.

En snabblista på F 21 verksamhet under 2016.


2018

Verksamhet - Kamratföreningen och F 21
Torsdag 5 april

Kamratföreningens Årsmöte

Årsmötet startar 17.00 i Filmsalen. Därefter sedvanlig middag i Skogsmässen.
Här finns kallelsen (Uppdaterad 2018-03-02)

Andras verksamheter som vi deltar i eller är inbjudna till

2018
Inbjudan till andras verksamheter
   

Här finns protokollen från Kamratföreningens möten

Här finns passerade aktiviteter

Uppdaterad 2018-03-26 - KÖ