Aktiviteter

Föreningen har regelmässigt årssammanträde under mars/april månad samt ett medlemsmöte under hösten.

Föreningen deltar med representanter i möten med "Kamratföreningarnas samordningsenhet" i Boden.

Många i föreningen ägnar sig åt skapandet och driften av Flygmuseet F 21. Där samlas man kl 09.00 på torsdagarna, utom under sommaröppet-perioden då museet har öppet alla dagar utom måndagar. På tisdagskvällarna pågår renovering av fordon inne på F 21 område, mest räddningsfordon. Länk till Flygmuseet F 21:s hemsida.

En snabblista på F 21 verksamhet under 2016. Den är gammal men ger en bra bild av F 21 verksamhet.

Härnedan finns våra kommande aktiviteter:


2019 Kamratföreningens och F 21:s verksamheter
Torsdag 17 oktober

Vägen tillbaka!

Norrbottens flygflottilj F 21 Luleå bjuder in till en intressant och berörande föreläsning.
Mj Bengt Flodin tillsammans med sin fru Annelie Forshage föreläser om vägen tillbaka.

Kl. 18.00 - 20.00 i Filmsalen (By 81), F 21. Läs Inbjudan!

Anmälan senast måndag 7 oktober.

/Gun Tjärner, A1, HR Specialist/rehab Lokal veteran- anhörigsamordnare

Torsdag 14 november

Kamratföreningens Höstträff. Kl 17.00 i Filmsalen och därefter Skogsmässen.
Här finns inbjudan

Anmälan senast fredag 8 november.

Andras verksamheter som vi deltar i eller är inbjudna till

2019
Inbjudan till andras verksamheter
Fredag 11- Söndag 13 oktober

Om Individzonens familjehelger under 2019. För anhöriga och veteraner. Familjehelger

Individzonen, ett nätverk för anhöriga till personal i internationell tjänst. www.individzonen.se

Anmälan via E-post enl. inbjudan

Söndag 20 oktober

Försvarsutbildarna i Boden inbjuder till Försvarsinformation på F 21, kl. 0845 - 15.10.

Läs inbjudan

Anmälan senast onsdag 9 oktober.

Här finns protokollen från Kamratföreningens möten

Här finns passerade aktiviteter - En möjlighet att forska i det gamla!

Uppdaterad 2019-09-24 - KÖ