Aktiviteter

Föreningen har regelmässigt årssammanträde under mars/april månad samt ett medlemsmöte under hösten.

Föreningen deltar med representanter i möten med "Kamratföreningarnas samordningsenhet" i Boden.

Många i föreningen ägnar sig åt skapandet och driften av Flygmuseet F 21. Där samlas man kl 09.00 på torsdagarna, utom under sommaröppet-perioden. På tisdagskvällarna pågår renovering av fordon inne på F 21 område, mest räddningsfordon.

En snabblista på F 21 verksamhet under 2016.

Härnedan brukar det finnas aktiviteter, men just nu är det lungt. Men vem vet?


2018

Verksamhet - Kamratföreningen och F 21
Hösten 2018

Så väntar vi på höstmötet, troligen i början på september

Andras verksamheter som vi deltar i eller är inbjudna till

2018
Inbjudan till andras verksamheter
   

Här finns protokollen från Kamratföreningens möten

Här finns passerade aktiviteter

Uppdaterad 2018-06-13 - KÖ