Aktiviteter

Föreningen har regelmässigt årssammanträde under mars/april månad samt ett medlemsmöte under hösten.

Föreningen deltar med representanter i möten med "Kamratföreningarnas samordningsenhet" i Boden.

Många i föreningen ägnar sig åt skapandet och driften av Flygmuseet F 21. Där samlas man kl 09.00 på torsdagarna, utom under sommaröppet-perioden då museet har öppet alla dagar utom måndagar. På tisdagskvällarna pågår renovering av fordon inne på F 21 område, mest räddningsfordon. Länk till Flygmuseet F 21:s hemsida.

En snabblista på F 21 verksamhet under 2016. Den är gammal men ger en bra bild av F 21 verksamhet.

Härnedan finns våra kommande aktiviteter:


Onsdag 19 juni

Veteraner och anhöriga är välkomna till C F 21 traditionsenliga halvårsgenomgång här på F 21

Onsdag den 19 juni mellan kl. 09.00-12.00, plats i byggnad 65 (gamla matsalen), har inget detaljerat program, det brukar vara en återblick och en ”hemlig” föredragshållare .

Behöver er anmälan senast måndag  den 17 juni (nästa vecka), anmälan görs, enklast genom att svara på denna mail, E-postadress: gun.tjarner@mil.se 

Anmälan ska innehålla: Namn, personnummer samt registreringsnummer på bil om ni vill köra in och parkera. 

(Anställda vid F 21 behöver inte göra någon anmälan.) 

Återkommer med ytterligar information om inpassering till er som anmäler er.

/Gun Tjärner

Fredag 20 september

Veterandag på F 21

Vår lokala veteranceremoni och veteran/anhörigdag, återkommer med utförligare information efter sommarsemestern. /Gun Tjärner

Andras verksamheter som vi deltar i eller är inbjudna till

2019
Inbjudan till andras verksamheter
Lördag 15 juni

Invigning av Minigolfen O2 i Boden

Nu är invigningen till OII:s nya bangolfbana planerad till den 15/6 kl 12.00 och om vädret tillåter.

Tanken är att det blir OII & kamratföreningarna from. kl 12 och efter 15 öppnar det sen för övriga.

Meddela senast tisd 11/6 till Fredrik antal deltagande från din förening.
Tel. 0921-34 86 00 eller 070-208 61 76

Med vänlig hälsning, Erling Molin

 

Om Individzonens familjehelger under 2019. För anhöriga och veteraner. Familjehelger

Individzonen, ett nätverk för anhöriga till personal i internationell tjänst. www.individzonen.se

Här finns protokollen från Kamratföreningens möten

Här finns passerade aktiviteter - En möjlighet att forska i det gamla!

Uppdaterad 2019-06-10 - KÖ