Aktiviteter

Föreningen har regelmässigt årssammanträde under mars/april månad samt ett medlemsmöte under hösten.

Föreningen deltar med representanter i möten med "Kamratföreningarnas samordningsenhet" i Boden.

Många i föreningen ägnar sig åt skapandet och driften av Flygmuseet F 21. Där samlas man kl 09.00 på torsdagarna, utom under sommaröppet-perioden då museet har öppet alla dagar utom måndagar. På tisdagskvällarna pågår renovering av fordon inne på F 21 område, mest räddningsfordon. Länk till Flygmuseet F 21:s hemsida.

En snabblista på F 21 verksamhet under 2016. Den är gammal men ger en bra bild av F 21 verksamhet.

Härnedan finns våra kommande aktiviteter:


2019

Verksamhet - Kamratföreningen och F 21
Fredag 11 januari Inbjudan till F 19 minnesceremoni på F 21. Inbjudan kommer snart.
Ceremonin startar kl. 11.00.
Plats: Minnesstenen vid KH1
 

Nu väntar vi på Årsmötet - i början på april 2019.

Kamratföreningen F 21 Årsmöte. Platser: Filmsalen och därefter mässen

Det kan kanske dyka upp något här före Årsmötet?!

Andras verksamheter som vi deltar i eller är inbjudna till

2019
Inbjudan till andras verksamheter
 

Om Individzonens familjehelger under 2019. För anhöriga och veteraner. Familjehelger

Individzonen, ett nätverk för anhöriga till personal i internationell tjänst. www.individzonen.se

Tisdag 22 januari Inbjudan till information om militära musikkårer, del 3
Plats: Soldathemmet OII, Boden. Inbjudan

Här finns protokollen från Kamratföreningens möten

Här finns passerade aktiviteter

Uppdaterad 2019-01-10 - KÖ