Ändamål

 

Kamratföreningen F 21 är medlem hos Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, SMKR.

Beskrivning på Kamratföreningen F 21:s mål. (Presentationsfolder - Uppdat. 2018-03-02)

SMKR information 2017 från ordföranden.

SMKR Infofolder 2017.

Om SMKR:s uppgift att genomföra veteran- och anhörigstöd. Från 2013.

SMKR erbjudande om MILITÄRRABATT.

Länk till SMKR

 

Kamratföreningen F 21:s ändamål enligt föreningsstadgarna § 1 är:

- att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan personal som tillhör eller tillhört flottiljen eller Frivilligflottiljen i Finland 1939 (F 19), Fjärde flygeskadern (E 4) eller Norra flygkommandot (FK N).

- att bidraga till vårdandet av flottiljens traditioner samt bistå flottiljen i dess uppgifter som traditionsbärare för Frivilligflottiljen i Finland 1939 (F 19), Fjärde flygeskadern (E 4) och Norra flygkommandot (FK N). Här finns en kort information om F 19.

- att befordra ett gott kamratskap.

- att utgöra en föreningslänk mellan flottiljen och bygden, samt i traditionsbevarande syfte, med Lapplands flygflottiljs Gille i Rovaniemi.


Kamratföreningen F 21 Stadgar - Öppna

Uppdaterad 2020-03-26 - KÖ