Untitled Document

Medlemsskap

Föreningens medlemmar utgörs av hedersledamöter och övriga medlemmar.

Militär, civilmilitär, civil och värnpliktig personal samt frivillig personal, som tjänstgjort vid flottiljen eller vid det frivilliga förbandet F 19, fjärde flygeskadern (E 4) eller Norra flygkommandot (FK N), kan bli medlem i föreningen. Härutöver kan personer med speciell anknytning till flottiljen, som familje-medlemmar till ovannämnda personal som i en eller annan form känner gemenskap med flottiljen kunna söka medlemskap.

För att enklast bli medlem betalar du en engångsavgift av 200 kronor till bankkonto 9024-2864238 på Länsförsäkringar bank. Ange personnummer, namn, post- och e-mailadress samt telefonnummer. (Personnummer erfordras för att få inpassering till F 21 vid kamratträffarna).

Medlemsantalet vid årsskiftet 2014/2015 var 810 st.

Uppdaterad 2017-02-01 - KÖ