Föreläsning fredag 2/9 kl. 13.00

Från megaton till becquerel - en historisk exposé över kärnvapenområdet och hur strålskyddet kopplat till Försvaret förändrats under de 71 år kärnvapen funnits.

Björn Sandström, PhD, Ass Prof Deputy Research Director
Department of CBRN-Defence and Security, FOI

Bio: Docent Björn Sandström är laborator vid Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) avdelning för CBRN-skydd i Umeå. Han har lång erfarenhet av arbete med CBRN-frågor, framför allt när det gäller strålskydd kopplat till nationella säkerhetsfrågor. Hans expertområde rör främst hot- och riskbedömningar kopplat till radioaktiva ämnen och joniserande strålning. Han representerar Sverige internationellt inom olika konstellationer som arbetar med nukleär forensik, dvs metoder för att spåra radioaktivt materials ursprung, och har även representerat Sverige i mer än 15 år inom NATO i olika arbetsgrupper som arbetar med CBRN-forskningsfrågor. Hans expertis har även utnyttjats av det internationella atomenergiorganet IAEA, och polisorganisationerna Europol och Interpol.​


Med vänliga hälsningar
Ulf Renlund
Museichef
Försvarsmuseum Boden
Bodens kommun
0921-628 44
Besöks- och postadress:
Granatvägen 2
961 43 Boden

http://facebook.com/ForsvarsmuseumBoden

Uppdaterad 2016-08-19 - KÖ