Ändamål

Kamratföreningen F 21:s ändamål enligt föreningsstadgarna § 1 är:

- att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan personal som tillhör eller tillhört flottiljen eller Frivilligflottiljen i Finland 1939 (F 19), Fjärde flygeskadern (E 4) eller Norra flygkommandot (FK N).

- att bidraga till vårdandet av flottiljens traditioner samt bistå flottiljen i dess uppgifter som traditionsbärare för Frivilligflottiljen i Finland 1939 (F 19), Fjärde flygeskadern (E 4) och Norra flygkommandot (FK N). Här finns en kort information om F 19.

- att befordra ett gott kamratskap.

- att utgöra en föreningslänk mellan flottiljen och bygden, samt i traditionsbevarande syfte, med Lapplands flygflottiljs Gille i Rovaniemi.


Kamratföreningen F 21 Stadgar - Öppna


Vår förenings Presentationsfolder: Kommer snart.


Kamratföreningen F 21 är medlem hos Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, SMKR. Länk till SMKR

Kamratföreningen F 21 är medlem hos Svenska Militära Minnesmärken, svMM.
Länk till SvMM
Här kan man läsa om alla krig, fältslag och fredsbevarande missioner samt en
lista med beskrivningar på militära minnesmärken i Sverige och utomlands.

 

Uppdaterad 2022-12-03 - KÖ