Untitled Document

Medlemsskap

Föreningens medlemmar utgörs av hedersledamöter och övriga medlemmar.

Militär, civilmilitär, civil och värnpliktig personal samt frivillig personal, som tjänstgjort vid flottiljen eller vid det frivilliga förbandet F 19, fjärde flygeskadern (E 4) eller Norra flygkommandot (FK N), kan bli medlem i föreningen. Härutöver kan personer med speciell anknytning till flottiljen, som familje-medlemmar till ovannämnda personal som i en eller annan form känner gemenskap med flottiljen kunna söka medlemskap.

För att enklast bli medlem betalar du en engångsavgift av 200 kronor till

Länsförsäkringar bankgiro 5185-2358.

Ange personnummer, namn, post- och e-postadress samt telefonnummer. (Personnummer erfordras för att få inpassering till F 21 vid kamratträffarna).

Medlemsantalet vid årsskiftet 2020/2021 var 750 st.

Läs om hur vi hanterar vår information om medlemmarna.

 

Uppdaterad 2022-11-21 - KÖ