Protokoll

 

Årsmöte 2010 - Verksamhetsberättelse 2009

Årsmöte 2011 - Verksamhetsberättelse 2010

Årsmöte 2012 - Verksamhetsberättelse 2011

Årsmöte 2013 - Verksamhetsberättelse 2012

Årsmöte 2014 - Verksamhetsberättelse 2013

Årsmöte 2015 - Verksamhetsberättelse 2014

Årsmöte 2016 - Verksamhetsberättelse 2015

Årsmöte 2017 - Verksamhetsberättelse 2016

Årsmöte 2018 - Verksamhetsberättelse 2017

Årsmöte 2019 - Verksamhetsberättelse 2018

Årmötesprotkollet kommer efter årsmötet - Verksamhetsberättelse 2019

(PDF-filer som öppnas i eget fönster)

Uppdaterad 2020-02-12 - KÖ