Kamratföreningens adress

 

Kamratföreningen F 21

C/O Marie Nilsson Lundberg
Dammgränd 50
961 44 Boden
Tel: 0921-34 86 93

 

 

Läs om hur vi hanterar vår information om medlemmarna.

 

Kamratföreningens styrelse år 2022

Uppdaterad efter årsmötet 2022-06-02 samt efter styrelsemöte 2022-08-31

  Namn Telefon Kamratföreningens ledamot i:
Ordförande Lennart Holtrin 073-817 19 60 Samordningsenheten Boden, i styrelsen.
Kontaktperson och stöd till F 21 traditionsbevarande verksamhet.
Vice ordförande Roland Mattsson 070-547 00 29 Ersättare som kontaktperson och stöd till F 21 traditionsbevarande verksamhet.
Kassör Bo Carlsson 070-631 34 50 Samordningsenheten Boden, ersättare.
Sekreterare Marie Nilsson Lundberg 070-696 60 90 Kontaktperson till F 21 veteransamordnare.
Kontaktperson och stöd till F 21 traditionsbevarande verksamhet.
Ledamot Krister Öhman 070-635 67 74 Flygmuseet F 21
       
2009-01-08 bildades Föreningen Flygmuseet F 21 som formellt tog över Flygmuseet F 21 från flottiljen och i den styrelsen har Kamratföreningen en ordinarie ledamot.

Övriga uppdrag i Kamratföreningen

  Namn Telefon  
Revisor Curt Holmqvist 0920-998 90 -
Revisor Maria Oja 070-532 63 90 -
Revisorsuppl. Hjalmar Lindberg 0911-20 63 87 -
Valberedning
Sammankallande
Maj-Britt Onnela 0920-25 60 07 -
Valberedning Torsten Toftemyr 0920-22 26 23 -
Valberedning - - -

Här finns protokollen från Kamratföreningens möten

Uppdaterad 2022-09-14 - KÖ