Aktiviteter

Föreningen har regelmässigt årssammanträde under mars/april månad samt ett medlemsmöte under hösten.

Föreningen deltar med representanter i möten med "Kamratföreningarnas samordningsenhet" i Boden.

Många i föreningen ägnar sig åt skapandet och driften av Flygmuseet F 21. Där samlas man kl 09.00 på torsdagarna, utom under sommaröppet-perioden då museet har öppet alla dagar utom måndagar. Länk till Flygmuseet F 21:s hemsida.

En snabblista på F 21 verksamhet under 2016. Den är gammal men ger en bra bild av F 21 verksamhet.

Härnedan finns våra kommande aktiviteter. Med F 21:s verksamheter gäller det de verksamheter där Kamratföreningen är inbjuden.


2024 Kamratföreningens och F 21:s verksamheter

 

29 maj

F 21 genomför Veterandagen 29 maj i Hermelinsparken i Luleå

12.15 Samling och genomgång av ceremonin i detalj för veteraner
12.30 Samling övriga
13.00 Start ceremoni
13.03 Överflygning, JAS 39 Gripen i "Saknade kamraters formation".
14.05 Ceremonin avslutas

Under ceremonin kommer vi att höra tal av Kommunalrådet Carina Sammeli och chefen Norrbottens Flygflottilj Överste Peter Greberg. Garnisonspastorn kommer att hålla Korum och vi kommer att lyssna till musikstycken framförda av Hemvärnets Musikkår Norrbotten. Vidare kommer Chefen Norrbottens Flygflottilj att dela ut Jetonger till våra balkanveteraner som särskilt högtidlighålls i år. Efter ceremonin bjuder vi på fika.

 

2024
Inbjudan till andras verksamheter som vi deltar i eller är inbjudna till

4 juni

 

Hej alla veteraner!

Då var det dags för Logistikveteranernas traditionella vårutflykt till Degerberget där våra anhöriga och alla övriga kamratföreningar är inbjudna. Hoppas att vi syns då!

JE Ögren, sekr

Kl. 10.00 i Hemvärnsstugan nedanför Degerberget.

Läs inbjudan

 

Här finns protokollen från Kamratföreningens möten

Här finns passerade aktiviteter - En möjlighet att forska i det gamla!

Uppdaterad 2024-05-27 - KÖ