Passerade aktiviteter

Här finns möjligheter att forska i det gamla!

2009
Passerad verksamhet - Kamratföreningen och F 21
  Här finns en del av verksamheten
2010
Passerad verksamhet - Kamratföreningen och F 21
2010-09-07 Styrelsemöte kl 1700-,  F 21, Kh 1, ordersal.
2010-11-16 Styrelsemöte kl 1700-,  F 21, Kh 1, ordersal.
2010-11-25 Medlemsmöte kl. 1700, F 21 Filmsalen, kl. 1800 Skogsmässen. Inbjudan
2010-12-15 F 21 Jullunch.
2010-12-17 F 21 Årsgenomgång kl. 10.00 -12.00, by 65.
2011
Passerad verksamhet - Kamratföreningen och F 21
2011-02-16 Styrelsemöte, kl 1700, F 21 Kh 1, ordersalen
2011-03-10 Årsmöte, kl. 1700 Filmsalen och kl. 1800 Skogsmässen.
Läs kallelsen
2011-05-05--06 FV:s Kamratföreningars ordförandekonferens.
Arrangeras med F 4 Kamratförening som värd. Platsen är givetvis Teknikland! Kamratföreningen F 21 skickar två delegater.
2011-06-19

*** Flygvapnets officella Flygdag hålls på F 21. ***

Här har föreningen ett stort åtagande - hålla Flygmuseet öppet samt svara för två försäljningsställen på området.

14 september Styrelsemöte kl. 17.00 i Viggen KH 1, F 21 - Här finns dagordningen
2 december Kamratföreningens höstträff och 30-årsjubileum samkörs med
F 21 Personalfest den 2 december. Läs inbjudan.
15 december Styrelsemöte i KH 1, Ordersalen, kl 1700. Dagordning
2012
Passerad verksamhet - Kamratföreningen och F 21
To 12 januari F 19-ceremoni i Finland
On 15 februari Styrelsemöte kl 16.30. F 21, Kh 1, Ordersalen
To 15 november

Höstträff. Här finns inbjudan!

2013
Passerad verksamhet - Kamratföreningen och F 21
To 11 april Årsmöte torsdag 11 april. Inbjudan och Dagordning

Torsdag 27 juni

Styrelsemöte kl. 17.00 på Flygmuseet F 21

Lördag 24 aug Anhörigdag på F 21 samt Garnisionsfest.
Torsdag 7 nov Styrelsemöte kl. 16.30
Torsdag 7 nov

Höstträff 2013 kl. 18.00 i Filmsalen och kl. 19.00 i Skogsmässen för sedvanlig ärtmiddag.
Inbjudan finns här!

Söndag 8 dec Inbjudan till Försvarsinformation på F 21.
2014
Passerad verksamhet - Kamratföreningen och F 21
Fredag 10 januari F 19-ceremoni i Finland. Intresserade deltagare anmäler till sig till Allan Carlsson på
E-Post allancarlsson(£)bredband.net (byt ut (£) till @) eller telefon 0920-26 72 66.
Fredag 10 januari F 19-ceremoni på F 21 kl. 11.00. Deltagare på plats 10.55
Beskrivning på ceremonin samt kort historik över F 19 finns här.
Måndag 31 mars Kamratföreningens Styrelsemöte på Flygmuseet F 21 kl. 17.00
Torsdag 3 april Kamratföreningens Årsmöte. Filmsalen och Mässen. Här finns inbjudan (2 sidor)
Fredag 15 augusti Veteranceremoni på F 21.

En kort uppdatering gällande vår Veteranceremoni nu på fredag 15/8, kl 10.00, i år blir det som jag nämnde i mitt tidigare mail en  ”enkel och inte så iögonfallande” ceremoni , p.g.a. att vi den 2 september kommer att ha ett högtidlighållande när H.M. Konungen överlämnar nya förbandsfanan till Norrbottens Flygflottilj. Ni är självfallet välkomna att vara med på fredag om ni har möjlighet (vet att det är kort varsel).
Tacksam om ni meddelar mig per mail om ni kommer att närvara nu på fredag, så vi vet vilka som kommer, då jag inte är på plats förrän på torsdag (håller utb.).

Gun Tjärner, gun.tjarner(£)mil.se eller 070-201 50 10

Tisdag 2 september

H.M Konungen överlämnar nya förbandsfanan till Norrbottens Flygflottilj.

Inbjudan

Flottiljorder 425

Föreningsmedlemmar.

Som framgår av inbjudan vill Lena Korva ha en samlad deltagaranmälan senast 22 augusti!

Hemställer därför att intresseanmälan om deltagande meddelas till mig senast den 20 augusti på
E-post: allancarlsson(£)bredband.net eller tfn: 0920-26 72 66 eller 070-312 72.

Torsdag 6 november Höstmöte. Här finns inbjudan.
2015
Passerad verksamhet - Kamratföreningen och F 21
2015-01-12

F 19-ceremoni

Platser: F 21 minnessten vid kanslihuset samt i Olkajärvi utanför Rovaniemi i Finland.

Ceremonin pågår mellan kl. 11 och 12.


F 21 som traditionsbevarande förband, genomför årligen minnesceremoni för F 19, både på F 21 och i Olkajärvi utanför Rovaniemi i Finland.

F 19 var benämningen på det svenska frivilliga flygförband som upprättades och verkade under 62 dagar i Finland under vinterkriget, 1939—1940, mellan Sovjetunionen och Finland.

2015-01-16

Chefsbytesceremoni vid F 21

Plats: H 87
Tid: 10.45 - 11.30

Överste Carl-Johan Edström tillträder som ny flottiljchef vid Norrbottens flygflottilj.
Platser intagna 10.45.


Medlemmar i Kamratföreningen och Flygmuseet F 21 är välkomna att deltaga.
Anmälan till Allan och Lennart före torsdag den 15/1 för upprättande en deltagarlista för inpassage genom vakten

Torsdag 16 april Kamratföreningens Årsmöte. Inbjudan och en komplettering.
Onsdag 19 augusti Spitfiregolf. För f.d.anställda på F 21. Inbjudan
Fredag 11 september

Inbjudan till Veteranceremoni vid F 21.

F 21 Veteraner,

Varmt välkomna till Norrbottens flygflottilj F 21, Luleå och vår årliga lokala Veteranceremoni fredag den 11 september!Överste Fredrik Bergman, instiftade år 2013 en lokalt återkommande veteranceremoni som genomförs vid Norrbottens flygflottilj med anknytning till den nationella veteranceremoni Försvarsmakten genomför årligen den 29/5, i anslutning till veteranmonumentet vid Sjöhistoriska museet på Djurgården, med kransnedläggningar och andra hedersbetygelser
jämte Internationell Day of Peacekeepers som instiftades av FN 2002 i syfte att:
Hedra personal som deltar eller deltagit i internationella fredsbevarande operationer.
Högtidlighålla minnet av stupade och omkomna i internationella operationer.


Program 11 september:

0945 Samlingsmusik, Arméns musikkår
0955 Uppställning deltagande personal och åskådare
1000 Ceremoni start:
- Överflygning JAS Gripen
- C F 21, Öv C-J Edström tal
- Kransnedläggningar
- Fältpastor Staffan Klingert genomför korum
- Förbandsfanan avmarscherar
- Ceremonin slut, fika och mingel på mässen (ca. 10.45)

Våra lokala samarbetspartners (ideella organisationer), Sveriges Veteranförbund – Fredsbaskrarna (SVF), Svenska Soldathemsförbundet (SSHF) och Kamratföreningen F 21 kommer att finns på plats.

Anmälan om deltagande: sker till HR-avd F 21 via mail f21-stab-hr@mil.se alternativt telefon 0920 – 23 40 63 (Gun Tjärner), rubricera anmälan: ”Anmälan Veteranceremoni F 21” –
anmälan med personnummer och namn senast 2 september.

Inpassering till F 21: Samling vid vakten senast 0915 där personal ur F 21 möter upp!

Ett mer detaljerat schema, programblad kommer när ni anmält er!


C F 21 hälsar dig varmt välkommen till Norrbottens flygflottilj och Veteranceremonin den 11 september 2015

gun.tjarner(£)mil.se

Torsdag 5 november

Kamratföreningens höstträff.
Filmsalen kl. 18 och därefter Skogsmässen.

Här finns Inbjudan, kompletterad 27/10 med menyn.

Torsdag 10 december

Svensk Flyghistorisk Förening/NFH inbjuder på torsdag den 10 december kl. 1800 till Flygmuseet F 21.

Anders Jonsson berättar fortsättningen om Horten med Reimar Horten i Argentina efter kriget, VKII. Ta gärna med en kompis. Fika finns för en tjuga...
Varmt Välkomna!

Fredag 11 december Julandakt i Luleå domkyrka fredag den 11 december, kl. 0755-0840
Flottiljpastor Staffan Klingert och musik av Arctic Voices
Fredag 11 december Årsavslutning som äger rum på flottiljen i byggnad 65, inleds med kaffe från kl. 0915-0950 och sedan Årsavslutningen som börjar kl. 1000-1200.
Anmälan till E-postadress: anhorig-veteran-f21@mil.se, alternativt telefon 0920 - 234063, (Gun Tjärner, HR-avd.), senast den 4 december.

(Vi behöver anmälan för inpassering och besöksmottagande i vakten.)

Onsdag 16 december Julkaffe serveras den 16 december, kl. 14.15 i Militärrestaurangen Tallkronan
Anmälan till E-postadress: anhorig-veteran-f21@mil.se, alternativt telefon 0920 - 234063, (Gun Tjärner, HR-avd.), senast den 7 december.

(Vi behöver anmälan för inpassering och besöksmottagande i vakten.)

2016 Passerad verksamhet - Kamratföreningen och F 21
Tisdag 12 januari

F 19 minnesceremoni hålls på F 21 och i Finland.

F 19 Ceremoni 2016 hålles tisdag den 12/1 kl. 1100 utanför by 51.
Efter ceremonin bjudes deltagarna på kaffe/te och bulla i kanslihuset.
De som önskar deltaga anmäler det på enklaste sätt till: ulrik.danielsson@mil.se
Ankomst till vakten senast 1040 där någon möter upp och ser till att de kommer in och till by 51.
Välkommen!

F 19 Finland eller "Svenska frivilligkåren i Finland". Sverige och Svenska Flygvapnet
ställde materiel och frivillig personal till Finlands förfogande under Vinterkriget, ett
antal flygmaskiner och totalt ca 270 man och två lottor. Från 12 januari 1940 till
krigsslutet 13 mars samma år pågick F 19:s försvarshjälp. Chefen för Flygvapnet
har 1993 utsett F 21 till att vara F 19:s traditionsbevarare. Den 12 januari varje år
hedras minnet av F 19 vid en ceremoni vid F 19:s minnessten i Olkkajärvi, av
representanter från F 21.

Kort historik om F 19

Torsdag 7 april Årsmöte - här finns Inbjudan
Filmsalen kl. 18.00 därefter Mässen 19.00-22.00
Söndag 29 maj

Hej F 21 Veteraner,

Nu börjar det närma sig för Er dag, Veterandagen den 29 maj, utanför Sjöhistoriska museet, vid Sveriges veteranmonument "Restare" på Gärdet i Stockholm, bifogat finns Informationsblad om Veterandagen.

Programet pågår hela dagen från klockan 09.00 med olika förevisningar och avslutas med valbar konsert, antingen i mässtältet 18.00-19.30 med Veteranbandet Charlie 4 Tango, eller Veterankonsert med Arméns musikkår i Berwaldhallen 18.00-20.00, och däremellan äger själva Veterandagsceremonin rum kl 14.30-15.45.

Föranmälan senast 2016-05-15
Föranmälan sker via www.forsvarsmakten.se/anmälan veterandag sista anmälningsdag 15 maj. Föranmälan berättigar en fri måltid i mässtältet efter ceremonin och krävs för konserten i Berwaldhallen. Föranmälan är öppen för alla, dvs veteraner, anhöriga, anställda och allmänhet. I bifogad folder och på Försvarsmaktenshemsida finns mer information.

Deltagande sker på egen basis, och eventuella resor, boende och övriga kostnader bekostas av enskild (undantaget fri måltid och konserten enl. ovan vid föranmälan).

För er som inte har möjlighet att deltaga i Stockholm kommer vi att ha vår lokala veteranceremonin, där vi hyllar våra veteraner, vid Norrbottens flygflottilj 2016-09-16, vi hoppas få se er här då, (återkommer med mer information om det efter sommaren).

Gun Tjärner
A1, HR Specialist/rehab Lokal veteran- anhörigsamordnare

FÖRSVARSMAKTEN NORRBOTTENSFLYGFLOTTILJ F 21
971 73 LULEÅ

Telefon: 0920-234063

16 juni

F 21 Garnisonsmästerskap Löpning

Behöver er anmälan senast torsdag 9 juni, kl. 1500 (för att göra besöksanmälan och meddela Idrott).

Anmälan; med namn, personnummer och vilken klass, alternativt friskvårdslunken (ni vill delta i)
till, E-post: gun.tjarner@mil.se märk e-posten med Anmälan GM Löpning.

Här finns Inbjudan med anmälningsblankett.

Fredag 17 juni F 21 Halvårsgenomgång
Fredag 23 september

F 21 Veterandag.

Varmt välkomna till vår årliga lokala Veteranceremoni fredag den 23 september
kl. 11.00 vid Norrbottens flygflottilj F 21, Luleå!

Observera! Ceremonin är flyttad från (som tidigare meddelats) den 16/9 till den 23/9, kl 11:00.

Överste Fredrik Bergman instiftade år 2013 en lokalt återkommande veteranceremoni som genomförs vid Norrbottens flygflottilj. En lokal ceremoni som ett komplement till den nationella Veterandagen Försvarsmakten genomför årligen den 29/5 i anslutning till veteranmonumentet vid Sjöhistoriska museet på Djurgården.

Internationell Day of Peacekeepers instiftades av FN 2002 i syfte att:

Hedra personal som deltar eller deltagit i internationella fredsbevarande operationer.
Högtidlighålla minnet av stupade och omkomna i internationella operationer.


Program 23 september:
1100 Uppställning deltagande personal och åskådare
1102 Ceremoni start:
- Överflygning JAS Gripen
- Tal av flottiljchefen, Öv. Carl-Johan Edström
- Kransnedläggningar
- Fältpastor Staffan Klingert genomför korum
- Förbandsfanan avmarscherar
- Ceremonin slut, fika på mässen för veteraner (ca. 11.45)


Anmälan om deltagande sker till F 21, A1, via mail: F21-a1@mil.se
alternativt telefon 0920 – 23 40 63, Gun Tjärner. Märk anmälan: ”Anmälan Veteran F 21, 23/9”
vi behöver Er anmälan senast 12 september.

Anmälan ska göras till mig (för fikats skull och inpassering i vakten). Inbjudan kommer att skickas ut till våra avtalspartners/Ideella föreningar och veterankortsinnehavare/listade veteraner vid F 21.

Gun Tjärner

Onsdag 28 september

Garnisonsmästerskap i terränglöpning och Friskvårdslunken

Till F 21 Veteraner

Välkomna att delta i Garnisonsmästerskap Terränglöpning, som äger rum onsdag 28 september, se bifogad ”Inbjudan” för mer information.

Behöver er anmälan senast onsdag 21 september (för att göra besöksanmälan och meddela Idrott).

Anmälan; med namn, personnummer och vilken klass, alternativt friskvårdslunken (ni vill delta i) till, E-post: gun.tjarner@mil.se namnge e-posten "Anmälan GM Terränglöpning".

För er som inte har möjlighet att ta sig hit till F 21 och Luleå, gå in och titta på Försvarsmaktens hemsida på kalendarium för veteraner och ett förband nära dig vad de har för veteranaktiviteter att erbjuda.

Torsdag 3 november

Medlemsmöte Kamratföreningen - Inbjudan finns här.

Fredag 9 december Julandakt i Luleå domkyrka kl. 0755-0840
Flottiljpastor Staffan Klingert och musik av Arctic Voices
Fredag 9 december

F 21 Årsavslutning

inleds med kaffe från kl. 0900-0950 i MR Tallkronan
och sedan Årsavslutningen som börjar kl. 1000-1200 i Byggnad 65.

Anmälan: till E-postadress: f21-veteran-anhorig@mil.se alternativt telefon 0920 - 234063, (Gun Tjärner, A1), vi vill ha din anmälan:
senast den 5 december till Årsavslutningen (ingen anmälan behövs för deltagande i Julandakten i Domkyrkan)

Vi behöver anmälan för inpassering och besöksmottagande i vakten.

Onsdag 14 december Jullunch på F 21, Militärrestaurangen, kl. 1030-1330
Medlemmar som önskar äta jullunch kan göra det till en kostnad av 365 kr/person som betalas direkt till militärrestaurangen.
Onsdag 21 december

Julkaffe serveras onsdag den 21 december, kl. 14.15 i Militärrestaurangen Tallkronan.

Anmälan: till E-postadress: f21-veteran-anhorig@mil.se alternativt telefon 0920 - 234063, (Gun Tjärner, A1), vi vill ha din anmälan: senast den 12 december till Julkaffet.

Vi behöver anmälan för inpassering och besöksmottagande i vakten.

2017

Passerad verksamhet - Kamratföreningen och F 21
Torsdag 12 januari

F 19 minnesceremoni, som sker samtidigt här på F 21 och i Rovaniemi

Ni är varmt Välkomna till F 19 minnesceremoni, nu på torsdag den 12 januari 2017, med start kl 11.00 vid F 21, kanslihuset minnesstenen. Efter ceremonin bjuder vi på fika.

Behöver er anmälan till undertecknad senast onsdag den 11/1, kl 1200
(för inpassering i vakten)

Anmälan till Gun Tjärner:
E-postadress: gun.tjarner@mil.se eller på telefon 0920 – 23 40 63

Torsdag 6 april

Kamratföreningen F 21 håller Årsmöte kl. 1800 i filmsalen F 21.

Efter årsmötet serveras sedvanlig ärtmiddag med subventionerat pris av 120 kr i Skogsmässen.

Läs inbjudan

Torsdag 18 maj

Flygmuseet F 21 firar Viggen 50 år.

Kamratföreningens medlemmar är välkomna! Läs inbjudan.

Den här verksamheten är ju angelägen för Kamratföreningens medlemmar och passar därför bra i den här tabellen!

Lördag 26 augusti

Försvarsmaktens Huvudflygdag på F 21

En fartfylld dag med flyguppvisningar och utställningar. Flygmuseet F 21 håller öppet.

Grindarna öppna 09.00 - 17.00. Läs Affischen!

Torsdag 2 november Kamratföreningens höstmöte. Läs Inbjudan.

2018

Passerad verksamhet - Kamratföreningen och F 21
Tisdag 30 januari Chefsbytesceremoni vid F 21 kl. 13.00. LÄS INBJUDAN
Torsdag 5 april

Kamratföreningens Årsmöte

Årsmötet startar 17.00 i Filmsalen. Därefter sedvanlig middag i Skogsmässen.
Här finns kallelsen (Uppdaterad 2018-03-02)

Fredag 21 sepember

Veteranceremoni på F 21 under förmiddagen.
Fika, visning av Soldathemmet, föreläsning av Lars Gyllenhaal och veteranceremoni.
Läs inbjudan för detaljer.

Torsdag 15 november Kamratföreningen F 21 höstmöte. Platser: Filmsalen och därefter mässen
Läs inbjudan
2019 Passerad verksamhet - Kamratföreningen och F 21
Fredag 11 januari Inbjudan till F 19 minnesceremoni på F 21. Inbjudan kommer snart.
Ceremonin startar kl. 11.00.
Plats: Minnesstenen vid KH1
Torsdag 4 april

Kamratföreningen F 21 Årsmöte 2018. Platser: Filmsalen kl. 17.00 och därefter Skogsmässen.

Här finns kallelsen

Här finns Dagordningen för årsmötet 2019 samt Verksahetsberättelsen för 2018. Läs!

Fredag 10 maj

1.Hkpskv har öppet hus för intresserade i garnisonen. Visningen är i form av öppet hus där besökande kan titta på tillsynshall, flygmaterielförråd, kontor (nya delen), uppställd HKP14 samt erhålla fika. Plats: Hangar 86

Tid: V919 fredag 09:00-11:15

Patrick Eriksson
Major
Stf C 1.Helikopterskvadron

Onsdag 29 maj

Veterandagen 2019

Hoppas ni har möjlighet att komma och hedra Sveriges veteraner, vid det nationella Veteranmonumentet Restare utanför Sjöhistoriska museet i Stockholm på Veterandagen den 29 maj. Nytt för i år är att alla besökare ges möjlighet att, efter statsceremonin är genomförd, lägga ner medhavd blomma vid monumentet. Inbjudan med program.

Onsdag 19 juni

Veteraner och anhöriga är välkomna till C F 21 traditionsenliga halvårsgenomgång här på F 21

Onsdag den 19 juni mellan kl. 09.00-12.00, plats i byggnad 65 (gamla matsalen), har inget detaljerat program, det brukar vara en återblick och en ”hemlig” föredragshållare .

Behöver er anmälan senast måndag  den 17 juni (nästa vecka), anmälan görs, enklast genom att svara på denna mail, E-postadress: gun.tjarner@mil.se 

Anmälan ska innehålla: Namn, personnummer samt registreringsnummer på bil om ni vill köra in och parkera. 

(Anställda vid F 21 behöver inte göra någon anmälan.) 

Återkommer med ytterligar information om inpassering till er som anmäler er.

/Gun Tjärner

Fredag 20 september

Veterandag på F 21

F 21 Veteraner med anhöriga!

Här kommer inbjudan till vår lokala veteranceremoni med veteran- anhörigträff och en intressant föreläsning fredag den 20 september med början kl 0900. 

Norrbottens flygflottilj F 21 vill hälsa dig och dina anhöriga varmt välkomna att högtidlighålla dagen med oss!

Datum & tid:

2019-09-20, kl09.00-12.00 Föreläsning med efterföljande Veteranceremoni. Efter ceremonin bjuds på fika. 

Program i stort:

09.00 Samling i vakten (sedan vidare till Filmsalen, H 81)
09.30-10.30 Lars Olofsson föreläser om insatsen Unmogip i Kashmir (Filmsalen)
10:45 Musikkåren på plats spelar samlingsmusik
11.00 - 11.40 Veteranceremonin startar, (vid Minnesstenen, Skogsmässen)

Efter ceremonin bjuds på fika i Skogsmässen (nedre vån).

Anmälan senast den 9 september

Till:  f21-veteran-anhorig@mil.se  alternativt telefon 0920 – 23 40 63

Anmäla ska innehålla:

Namn:
Personnummer:
samt registreringsnummer på bil om ni vill köra in  

Märk anmälan: Anmälan F 21, 20 september.

Vi behöver ha din anmälan tillhanda senast den 9 september. 

Välkommen till höstens Veteranceremoni med veteran- anhörigträff här på F 21! 

/Gun Tjärner. A1, HR Specialist/rehab Lokal veteran- anhörigsamordnare

Torsdag 17 oktober

Vägen tillbaka!

Norrbottens flygflottilj F 21 Luleå bjuder in till en intressant och berörande föreläsning.
Mj Bengt Flodin tillsammans med sin fru Annelie Forshage föreläser om vägen tillbaka.

Kl. 18.00 - 20.00 i Filmsalen (By 81), F 21. Läs Inbjudan!

Anmälan senast måndag 7 oktober.

/Gun Tjärner, A1, HR Specialist/rehab Lokal veteran- anhörigsamordnare

Torsdag 14 november

Kamratföreningens Höstträff. Kl 17.00 i Filmsalen och därefter Skogsmässen.
Här finns inbjudan

Anmälan senast fredag 8 november.

 

 

 

2020
Passerad verksamhet - Kamratföreningen och F 21
Fredag 10 januari

F 19 minnesceremoni kl. 11.00 vid F 21, minnesstenen utanför by 51. 

Ceremoni som är till minne av F 19 Finland eller Svenska frivilligkåren i Finland, ett svenskt frivilligförband som med statligt stöd bildade en flygflottilj och verkade en kort period under år 1940 i Finland. Förbandet hade sin huvudbas vid sjön Olkkajärvi i närheten av Rovaniemi i Finland.

Platserna intagna kl. 1055. Ceremonin startar kl. 11.00.

25 augusti

Inbjudan till Friluftsdag på Degerberget

Läs inbjudan

Anmälan senast söndag 23 augusti kl. 18.00

Försvarets Logistikveteraner Boden

Fredag 18 september

F 21 Veteranceremoni.

Vi kommer hålla vår traditionsenliga lokala veterenceremoni och veteran- anhörigdag med föreläsning, fredag den 18 september, anpassat efter rådande Coronasituation i begränsad omfattning, i enlighet med Folkhälsomyndighetens styrningar, max 50 personer. 

Bifogat finner ni Inbjudan tillFöreläsningen med Bengt Flodin och hans fru Annelie Forshage som startar kl 10.00 - 11.50 i Filmsalen

Inbjudan till föreläsningen Vägen tillbaka!

Veteranceremonin med korum börjar sedan  kl 13.00 vid minnesstenen.

Observera! Obligatorisk O.s.a. oberoende av om ni är externa eller internt F 21 anställda, (p.g.a. Corona) - principen ”först till kvarn gäller”, max antal 50 personer.

Anmälan senast 14 september till:

f21-veteran-anhorig@mil.se   (svara gärna på denna mail med vändande E-post)

alternativt telefon 0920 - 234063, lokal veteran-anhörigsamordnare, Gun Tjärner

Anmälan för externa: ska innehålla namn och personnummer och önskar ni köra in med bil ska även registreringsnummer finnas med. 

Vänligen ange  också om ni deltar på både föreläsningen och ceremonin eller skriv om ni endast är med på de ena av dem (med hänsyn till begränsningarna i antal).

Anmälan för  er som är F 21 anställda avser till föreläsningen: görs med namn (E-postadress), till ovan e-postadress eller telefon, veteranceremonin regleras särskilt  per enhet.  

Varmt Välkommen!

Var rädd om er och varandra!

F 21 hälsningar

Gun Tjärner

A1, HR Specialist/rehab Lokal veteran- anhörigsamordnare

AURORA 20 senarelagd!

 

Torsdag 19 november


Årsmöte i Filmsalen och därefter ärtmiddag i Skogsmässen!

Max 35 personer och anmälan senast fredag 13 november.

Här finns inbjudan

************* INSTÄLLT *************

Årsmötet 2020-11-19 är inställt pga de snabba förändringar som sker med Pandemin, covid-19. Då gäller det att följa Folkhälsomyndigheten beslut om skärpta allmänna råd för att bromsa utbrotten i Norrbotten. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor, att undvika kontakter med andra personen och avstå möten.     

När Pandemin åter är under kontroll så kommer nytt datum för årsmötet samt kallelse att finnas på hemsidan. Kallelsen till årsmöte kommer även sändas ut via mail till de som har anmält in sin e-post.   

Kamratliga hälsningar

/Styrelsen

(Detta var andra försöket att få till ett årsmöte. P.g.a. coronaläget bedömde styrelsen att även detta mötet var ogenomförbart.)

18 november

Hej medlem!

Kallelse till Kamratföreningen F 21 årsmöte
torsdagen den 18 november 2021 vid F 21 Luleå.

Bilagor: Kallelse till årsmöte och Verksamhetsberättelse för 2020 & 2021. 

Förvaltnings, kassaberättelse och dagordning delas ut vid årsmötet.

Välkommen!

/Styrelsen
2022 Kamratföreningens och F 21:s verksamheter
12 januari

Info till oss alla

Onsdag den 12 januari 2022, kl. 11.00 har vi traditionsenligt F 19 minnesceremoni, som sker samtidigt här på F 21 och i Rovaniemi. I år kommer SVT att finnas på plats för att filma inför en kommande dokumentär om F 19.

Önskar er allt gott!

Gun Tjärner, A1, HR Specialist/rehab Lokal veteran- anhörigsamordnare

FÖRSVARSMAKTEN NORRBOTTENSFLYGFLOTTILJ F 21
971 73 LULEÅ

Torsdag 2 juni

Kamratföreningen F 21 Årsmöte 2022. 

Platser: Filmsalen kl. 17.00 och därefter Skogsmässen.

Kallelsen till Årsmöte 2022

Här finns Dagordningen för årsmötet 2022 samt Verksamhetsberättelsen för 2021. Läs!

(Det tidigare datumet för årsmötet, 19 maj, är ändrat till 2 juni)

November 10

Medlemsmöte håller vi torsdag 10 november!

Start Kl. 17.00 i Filmsalen F 21, därefter middag.

Anmälan till mötet t.o.m. fredag 4 november.
Anmäl deltagande via E-post till kamratforeningenf21@gmail.com

Läs den tvåsidiga Inbjudan!

2023 Kamratföreningens och F 21:s verksamheter

Torsdag 12 januari

 

F 19-ceremoni hålls vid F 21, intill Kanslihuset kl. 11.00

Medlemmar som önskar kan delta vid F 19 ceremoni inom F 21 torsdag den 12/1 kl. 11.00, vid minnesstenen utanför kanslihuset, by 51. Uppställning på plats intill kl. 10.50.

Efter ceremonin fika.
Anmälan till kamratforeningenf21@gmail.com senast onsdag den 11/1 kl. 16.00.

Varmt välkomna och sprid detta till övriga kamrater.

F 19-ceremoni hålls i Rovaniemi, Finland

Från vår styrelse deltar Lennart Holtrin och Bo Carlsson vid ceremonin i Rovaniemi.

Torsdag 16 mars

Kamratföreningen håller Årsmöte i Filmsalen och därefter träffas vi i Skogsmässen

Start i Filmsalen kl. 17.00. Förutom årsmötet informerar C F 21 om aktuella ämnen.
Anmälan kan ske t.o.m. fredag 10 mars.

Läs Kallelsen här!

Styrelsen

Måndag 29 Maj

 


Veterandagen 2023, lokalt firande i Luleå

Välkomna att delta vid ceremonin som firas i Hermelinsparken i Luleå på måndag 29:e maj. De veteraner som uppmärksammas i år är United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Plats: Hermelinsparken, alldeles i anslutning till Norrbottens museum. Ceremonin kommer att äga rum vid den minnessten/veteranmonument som finns i parken.

·  13.00 Start ceremoni

·  13.03 Överflygning, JAS 39 Gripen i ”Missing man formation”.

·  13.15 Kransnedläggning

·  13.40 Utdelning Jetonger till UNIFIL veteraner

·  14.05 Ceremonin avslutas

Mvh Johanna Engman, Veteran- och anhörigsamordnare på F 21

2023 Kamratföreningens och F 21:s verksamheter

9 november

Medlemsmöte kl. 17.00 i filmsalen!

Start Kl. 17.00 i Filmsalen F 21, därefter middag

Anmälan till mötet t.o.m. fredag 4 november.
Anmäl deltagande via E-post till kamratforeningenf21@gmail.com

Läs inbjudan för fler detaljer.

Styrelsen

12 januari

F 19-ceremoni

För att hedra minnet av F 19 genomförs årligen en ceremoni med kransnedläggning vid F 21. Genomförandet av F 19 ceremoni vid F 21 genomförs 2024-01-12 kl.11.00 av Stf C F 21 och flottiljförvaltaren (eller av C F 21 utsedda ersättare). Ceremonin sker vid minnesstenen vid
F 21 utanför Kanslihuset, By 51.

Samtidigt genomförs motsvarande ceremoni i Finland. Vid genomförandet av F 19 ceremoni i Finland deltar C F 21 med av chefen utsedda deltagare. 

Kamratföreningen F 21 deltar både i Finland och vid F 21. 

Ur F 19:s historia:

Svenskarna i Finska vinterkriget https://sverigesradio.se/play/avsnitt/1932934

Matti och Bengt -
Arvet efter vinterkriget https://sverigesradio.se/play/avsnitt/2286572

 

 

Här ovanför finns våra egna (kamratföreningens och F 21:s) passerade verksamheter

och här nedanför finns andras passerade verksamheter

 

Tillbaka till Aktiviteter

Andras verksamheter som vi deltagit i eller varit inbjudna till

2010
Andras verksamheter som vi deltagit i eller varit inbjudna till
2010-09-09 Veteranträff i Boden. Inbjudan
2010-10-04 Möte med Kamratföreningarnas samordningsenhet kl. 09.00 i "Kamratföreningarnas hus", (Gamla garnisonsmuseet). Kallelse
2010-10-14

Oktober månads Veteranträff.
Torsdag 14 oktober träffas vi som vanligt kl 1130 på Tre Renar och ca 1215 tänkte jag visa ett bildspel om ”Skidlöparbataljonen 100 år”.
Erling Molin

Bildspelet vid vår Veteranträff, torsdag 14/10 ca kl 1215 efter ärtlunchen, sker i skolhuset, L-sal  ”Gammelängsberget”.

2010-10-17

Kamratföreningarnas dag mm på Försvarsmuseum Boden

Öppet kl 1100-1600

Kl 1300 invigs utställningen ”Om kriget kommer – Övre Norrland 1985”. Invigningstalare är C I 19 och garnisonschefen överste Olof Granander.

Kl 1400 föreläser öv 1. Göran Honkamaa ” Kunna löpa på snö bredvid vägen - Norrlandsbrigaden.

Kl 1530 talar överste Peter Backlund om turerna kring nya helikoptern.

Alla Kamratföreningar har någon verksamhet och finns med viss verksamhet inomhus och viss verksamhet utomhus (Stridsfordon, broar, fordon mm)

Inomhus försäljning, filmer, bildvisning mm.

Vår kamratförening har ett bord med försäljning mm 1100-1600, samt ett bildspel (visas kontinuerligt) om ”Skidlöparbataljonen 100 år”.

Vi säljer bl a boken ”I 19 100 år i Boden”!

OBS: FRI ENTRÉ !     Varmt Välkommen ! Hälsningar/Erling Molin

2010-10-19 Studiebesök till Böle garveri och Aucusticum i Piteå. Inbjudan
2010-10-24 Ing 3 Kamratförening - Norrlandsingenjören, inbjuder till en bussresa den 24 oktober till bl.a. Armasjärvi. Inbjudan
2010-11-04 Ärtlunch kl. 11.30 på A 9 Artillerimäss i Boden. Inbjudan
2010-11-16 Studiebesök vid Hjälpmedelscentralen och Textilia i Boden. Inbjudan
2010-11-18

Vår medlem, Knut Larsson, har ordnat ett studiebesök på Norrmejerier i Luleå torsdagen den 18 november kl. 0900.

OBS: Detta besök ersätter vår ”Veteranträff” torsdagen den 11 november.

Vi samlas på ICA-kvantums parkeringsplats den 18 november kl 0800 för att samåka till Norrmejerier, (på sidan mot macken). Knut kommer att möta oss där och lotsa oss rätt till studiebesöket som säkert blir intressant.

Du kan också möta på Norrmejeriers parkering om Du kommer från annat håll, tex Luleå. Ingen föranmälan krävs! Du är Välkommen!

Erling Molin

2010-12-14 Traditionell inbjudan från Försvarsmuseum Boden/ Erling Molin, Norrb. reg Kamratförening till Glöggkväll. Försvarsmuseum Boden, kl 18.00
2011
Andras verksamheter som vi deltagit i eller varit inbjudna till
2011-01-12 Inbjudan till studiebesök vid FörsE Norr i Boden.
2011-04-06 Inbjudan till studiebesök vid Samhall i Boden från FMLOG Veteraner
i Boden. Läs inbjudan.
2011-06-04

Inbjudan

*** 2.FuKomp och 2.div firar 50 år! *** Här finns inbjudan!

2011-07-16

Påminnelse!
Detta händer på Försvarsmuseum Boden lördag den 16 juli kl 14.00.  
Kjell Ågren från föreningen ”Boden radio först i etern”  håller bildspelsföreläsning med program rubrik  "Boden radio i händelsernas centrum 1914-1975"

Hälsningar Erling Molin

8 september

Hej alla medlemmar!

Bifogar inbjudningar från FMLOG Veteraner i Boden samt från Boden artilleristen.

Vi har vår första egna veteranträff med ärtlunch som vanligt kl 1130 den andra torsdagen i månaden, alltså den 8 september. Som Ni kanske vet är personalmatsalen stängd och det är vpl matsalen som gäller. Vi ses i den foajen. Programmet denna gång blir enbart att få umgås och prata om sommaren mm. Ev går vi över på kanslihusmässen.

Välkommen/Hälsningar Erling Molin

22 september Inbjudan till studiebesök vid Laxodlingen i Heden
8 oktober Kamratföreningen Bodenartilleristen inbjuder till Frukostmöte med landshövdingen Per-Ola Eriksson
20 oktober Inbjudan till information 2011-10-20 från/om Migrationsverket samt FMLOG verksamhet
12 november

Bussresa till IKEA

Hej FMLOG Veteraner samt alla ni andra som får denna mail!

Familjens MotorKlubb (FMK, f.d. Försvarets MotorKlubb) i Boden anordnar en bussresa till IKEA i Haparanda lördag 12 november med avfärd från Hildursborgs/Nordpoolens parkering i Boden kl 09:00. Beräknad återkomst till Boden cirka 17:00. Kostnad: 150:-/person.

Du behöver inte vara medlem i FMK för att få följa med!

Bindande anmälan till Karin Nilsson 070—535 18 47 eller karin.nil@glocalnet.net senast 8 november! “Först till kvarn” gäller!

Får jag be Erling Mohlin och Roland Lundberg att vidarebefordra till medlemmarna i era Kamratföreningar.

Mvh Sören Lövkvist

2012
Andras verksamheter som vi deltagit i eller varit inbjudna till
To 2 februari Inbjudan till studiebesök vid Artilleriregementet
To 1 mars

Seminarium - Information - Diskussion - Frågor
"Försvarets stöd av svensk säkerhetspolitik för "Den fria Världen"
och för "En Arabisk Vår". Här finns inbjudan.

Allmänna försvarsföreningen, Länsavdelningen i Norrbotten bjuder in till Bodensia, Boden

To 12 april Veteranträff - Norrbottens Reg. Kamratförening (Inbjudan, övre delen)
To 19 april Inbjudan till studiebesök vid Bodens begravningsbyrå
Lö 5 maj Inbjudan till studiebesök vid EuroMaint Rail i Notviken.
Lö 2 juni Kamratföreningen Lv 6 - Inbjudan till Luftvärnet 70 år
(Inbjudan, nedre delen)
Lö 2 juni

Kamratföreningar
Ni inbjuds härmed att delta i vår VIP-flygdag den 2 juni 2012, där ni, utöver själva Air Showen, kommer att ges möjlighet att lyssna till Flygvapeninspektören och Chefen Helikopterflottiljen i vår seminariesal.

Läs inbjudan

2013
Andras verksamheter som vi deltagit i eller varit inbjudna till
Januari 28 Inbjudan till studiebesök vid I 19, Boden
April 11 Inbjudan till alla Kamratföreningar!
Veteranträff torsdag 11 april i Boden.
Maj 29

Inbjudan till Veterandagen i Stockholm

Urklipp från ett mail:

Vad jag förstår så är det också aktuell med erbjudande om en buss se kopierad text nedan, - hoppas jag kommer att få veta mer om detta på torsdag, ni får gärna höra av er till mig om ni har någon uppfattning om hur ett ev intresse kan vara. 

Det är också aktuellt med en behörighetshandling (”Veteranleg”) för veteran och att anmäla sig till det förband där man vill höra hemma, återkommer om det också.

Bussar för kamratföreningar och veteraner från organisationsenheterna till Stockholm med anledning av veterandagen 29 maj 2013

Avsikten och målsättningen är och har varit att bereda intresserade veteraner möjlighet att på ett enkelt sätt närvara vid veterandagen den 29 maj 2013 vid Sjöhistoriska muséet i Stockholm. Ytterligare en målsättning är att starta samverkan mellan de ideella organisationerna vid respektive organisationsenhet och veteran- och anhörig samordnarna enligt de nya avtal som slöts den 1 januari 2013 med de centrala organisationerna. Enkelt uttryckt är tanken att kamratföreningen/veteranföreningen, på orten, skall utföra arbetet med att sammanställa och tillhandahålla namnlistor på vilka medlemmar som vill åka med buss till Stockholm och uppleva veterandagen. Inledningsvis var avsikten att använda sig av Bilkårister där så är möjligt för att lösa denna uppgift. Men, vid kontroll med HKV/PROD/Friv har det visat sig vara en svårframkomlig väg som kräver en avsevärd arbetsinsats från både central och lokal nivå. Med anledning av det har ett beslut tagits om att central nivå bekostar en (1) buss med förare för ändamålet Vi vill även vädja om samverkan inom garnisonen samt regionalt där så är möjligt i syfte att hålla nere kostnaderna.

Frågor kan ställas till Marie Nilsson Lundberg, 0921-348781

Juni Intresseförfrågan om resa till Suomussalmi 6-8 juni eller 7-9 juni.
Allan Carlsson
27 augusti
OBS! Nytt datum
Inbjudan till studiebesök,
kl. 09.30-11.30. Kräftodling i S:a Prästholm
Torsdag 12 sept

Lite sent vill jag inbjuda intresserade från övriga Kamratföreningar till vår ärtlunch med program den 12 sept.
Ingen föranmälan krävs. Program enl nedan. Välkommen
/Erling Molin ordf. Norrb. Reg. Kamratförening

Höstens första Veteranträff torsdag 12 september 2013
Samling 1130 på tre Renar för dem som vill äta ärtlunch.
Program: ca kl 1215 i Skolhuset I 19. Information av övlt Lars-Åke Vikström om sitt uppdrag inom EASF (Eastern Africa Standby Force)

Onsdag 18 sept

Inbjudan till besök vid Havremagasinet i Boden 2013-09-18

Torsdag 24 oktober

Hej! Bifogar inbjudan till ett intressant seminarium.

Svensk Säkerhetspolitik inför 2015-2020 - "Hur mår försvaret?"
Alla är varmt välkomna. Anmälan till Harald Högström enligt inbjudan.

Hälsningar/Erling Molin

28 september till
3 november

Ett tips från Försvarsmuseum Boden

Måndag 4 november Inbjudan till studiebesök vid Sunderby sjukhus.
Kamratföreningarnas samordningsenhet.
Onsdag 6 november

Inbjudan till förevisning av artilleriskjutning med ARCHER

Kamratföreningarna i Boden inbjuds till förevisning med artilleriskjutning av ARCHER. 
Onsdag 6/11 kl 10.00 Archerhallen. Ingen föranmälan.
Förevisningen startar vid Archerhallen skarpskjutning genomförs i närområdet. 

Mvh L-O Larsson

Inbjudan har gått ut till alla kamratföreningar i Norrbotten.

Lördag 23 nov Inbjudan till ROSIS 70-års-jubileumsbal i Stockholm
2014
Andras verksamheter som vi deltagit i eller varit inbjudna till
Torsdag 29 maj

Inbjudan till Veterandagen i Stockholm. OBS. Texten kompletterad 2014-04-15

Veterandagen 29 maj i Stockholm, vid Sjöhistoriska museet och veteranmonumenter, på Djurgården.

Varmt välkomna att delta, alla föranmälda deltagare bjudas på en enklare förtäring i mässtältet efter ceremonin.

Programmet i stort:
0900 FM och övriga myndigheter förevisar verksamhet på Gärdet
1430 Ceremoni med medaljering och kransnedläggning. Kung Carl XVI Gustaf, Prins Carl Philip, ÖB Sverker Göranson samt försvarsminister Karin Enström med fler närvarar. 
1545 Enklare förtäring och mingel i mässtältet

1830 Veterankonsert, Berwaldhallen


Veterankonsert, Berwaldhallen
Veterandagen kommer att storslaget avslutas med en konsert i Berwaldhallen för veteraner, anhöriga, medarbetare och allmänhet.

Under kvällen den 29 maj kommer en veterankonsert genomföras i Berwaldhallen. Konserten är kostnadsfri och pågår mellan kl 1830- 2000.
Konferencier kommer att vara Stefan Sauk.
Förutom musikkår kommer blanda annat artisten Anders Ekborg och Kammarkören att delta.

Anmälan sker före 16 maj via hemsidan www.veterankonsert.se (administreras av Sveriges Veteranförbund). Biljetten erhålls vid Berwaldhallens entré från kl 1745 den 29 maj.

För vidare information se bifogad folder: ”Veterandagen 29 maj

Anmälan: för deltagande i mässtältet där det serveras enklare förtäring med efterföljande mingel skickas till: anhorig-veteran-f21@mil.se  alternativt på telefon 0920 – 234063, senast den 25 april, frågor besvaras av Gun Tjärner, HR-avd F 21.

Tillägg 2014-04-28:
Meddelar att sista anmälningsdagen är förlängd t.o.m. 12 maj (ej enligt tidigare utskick 25 april) - För att få passerkort som berättigar läktarplats samt enklare förtäring efter genomförd ceremoni krävs, utan undantag, föranmälan.

Gun Tjärner

F 21:s egen Veteranceremoni kommer att äga rum den 15 augusti, vi återkommer med information om det längre fram.

Fredag 6 juni

Inbjudan till Gumboda Hed, Västerbotten

Marie Nilsson Lundberg har anmält att Kamratföreningen F 21 kommer, så hon hälsar:
Fram med almanackorna och boka in denna dag så löser vi transporten m.m. senare.

Kamratföreningsmedlemmar!
Jag har tidigare sänt ut inbjudan till aktiviteter på Gumboda Hed den 6/6. Här kommer lite mer underlag från Västerbottensgruppen som håller i arrangemangen. Anmälningstiden har utsträckts till och med mars månad som jag tidigare meddelat. De som har anmält sig/avser anmäla sig,  får gärna meddela detta även till mig så vi får en uppfattning om hur många det rör sig om och om det är något ytterligare vi behöver göra.
För kamratföreningens styrelse, Erling Molin, ordf

Mera om dagen på Gumboda Hed

2015
Andras verksamheter som vi deltagit i eller varit inbjudna till
Torsdag 14 maj Krigshistorisk resa till Soumussalmi-Raate 2015-05-14--17. Inbjudan och dagsprogram
Onsdag 27 maj Inbjudan till guidning och lunch på Rosfors Herrgård
Fredag 29 maj

Inbjudan till Veteranceremoni, Garnisionens dag och Vårfest vid I 19 och A 9, Boden

Garnisionsorder nr 1502
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Onsdag 12 augusti Studiebesök vid F 21. Orientering om Hkp 14. Inbjudan
Lördag 5 September

Nu inbjuder SFF/Norrbottens Flyghistoriker till resa med besök av RFN flygmuseum den 5 september. Bindande anmälan till Anders Jonsson med mail eller telefon 070-6991139 eller till NFH styrelse. Senast tisdagen den 1 september kl. 1800.

Program.
0900 samling Flygmuseet F 21 för avfärd när alla är klara.
1100 RFN vakt, där Hans-Åke Carlsson tar emot och informerar om bla.
fotografering inom området. Fika kan fås mot en tjuga, ta med jämna slantar.
1300 avresa mot Storforsen för lunch, fika, m.m.
1400 ca avresa mot Flygmuseet F 21, när alla är klara.
1530-1600 ankomst Flygmuseet.

SFF/NFH betalar inträdet för våra medlemmar.
SFF/NFH medlemmar betalar 50 kr för resan, plats i bil.
Vi har endast 18 platser och först till kvarn gäller.
Kontant betalning till kassör vid avresan.
De som vill köra med egen bil kan ansluta direkt kl.1100 RFN vakt, anmäl dock till mig så vi i förväg till RFN kan anmäla antal besökare.

Frågor till mig eller styrelsen.

Hälsning Anders jonsson.

Webmaster Kristers kommentar: Jag vet inte om man måste vara medlem, men
det går troligen bra att "snacka in sig" hos Anders och kanske därefter bli medlem?!

Onsdag 23 september **** Inställt pga för få anmälda ****
Inbjudan till information om Apoteket i Boden
, kl. 14.00 - ca 16.00
Soldathemmet OII, lokal Oscarsalen. Läs inbjudan
**** Inställt pga för få anmälda ****
Torsdag 1 oktober Inbjudan till Sten Ekmans föreläsning Kalixlinjen och försvaret här uppe i norr.
-- Läs inbjudan --
Torsdag 8 oktober

Lunchträff
Torsdag 8 oktober har Norrbottens reg. Kamratförening sin vanliga lunchträff kl 1130 på Tre Renar. Ca 1215 Kommer Walter Grape att berätta och visa en film (om tekniken är oss nådig) kring Militärmusiken och I 19 musikkår. Platsen är skolhuset.
Den som vill äter lunch innan dagens program i Skolhuset ca 1215.
Välkomna på torsdag 8 oktober!

Erling Molin och Walter Grape
Norrbottens reg. Kamratförening

Onsdag 21 oktober Inbjudan till information om Kvinnojourens och Rädda Barnens verksamhet i Boden.
Här finns inbjudan.
Försvarets logostikveterander Boden
Onsdag 28 oktober Inbjudan till Veteran/Anhörigträff med föreläsning under temat Parrelationen i samband med insats. Föreläsare är försvarspsykolog Monica Rosén. Här finns inbjudan.
Lördag 21 november
Söndag 22 november

Luftwaffehelg med Christer Bergström på Officersmässen F 21, Luleå.
Peter Frankkila
-- Läs inbjudan --

Söndag 22 november

Försvarsinformation från Försvarsutbildarna i Norrbotten.
På F 21, kl. 08.45 - 15.00 - Här finns inbjudan

Måndag 7 december Försvarsmuseum Boden bjuder in Kamratföreningen F 21 via samordningsenheten Boden till Glöggkväll måndag den 7 december kl 18.00-20.00.

Vi bjuder på glögg med tilltugg. Kika gärna in en stund om ni har möjlighet.
Varmt välkomna!​

2016 Andras verksamheter som vi deltagit i eller varit inbjudna till
Torsdag 21 januari

Allmänna Försvarsföreningen bjuder in till säkerhetspolitiskt seminaium i
Vetenskapens Hus, Luleå:

Svenskt försvar efter försvarsbeslutet - Utmaningar och Möjligheter.

Läs inbjudan.

Lördag 20 februari

Inbjudan till invigningen av Det finns en plats på jorden ...
- en utställning om Bodens Garnison. Läs inbjudan.

Försvarsmuseum Boden

Tisdag 15 mars

Inbjudan till studiebesök vid Försvarsmaktens Dokumenthanteringsavdelning,
(fd. Regionarkivet) i Boden. Läs inbjudan.

Samordningsenheten för Kamratföreningarna i Boden

Onsdag 25 maj Inbjudan till friluftsdag vid Degerberget. Läs inbjudan.
Onsdag 31 augusti Inbjudan till besök på Rödbergsfortet.
Fredag 2 september

Inbjudan från Försvarsmuseum Boden

Sillunch serveras från kl. 12.00, 70 kr

Föredrag kl 13.00:

Från megaton till becquerel - en historisk exposé över kärnvapenområdet och hur strålskyddet kopplat till Försvaret förändrats under de 71 år kärnvapen funnits.
Björn Sandström, PhD, Ass Prof Deputy Research Director
Department of CBRN-Defence and Security, FOI

Läs mera om föredraget

Onsdag 28 september Inbjudan till information om militära musikkårer - läs Inbjudan
Måndag 24 oktober

Inbjudan från Försvarsmaktens Veteranenhet tillhögtidlighållandet av FN-dagen på Djurgården/Stockholm

Veteran!

SVF och Kongoveteranerna välkomnar alla som har möjlighet- att delta i
ceremoni vid det traditionsenliga högtidlighållandet av FN-dagen.

OBS! Ingen föranmälan behövs.

Tid: 2016-10-24, 14.00-14.30.
Plats: FN minnesmärket, Djurgården Stockholm.
Utrustning: NIL.

Väl mött!

/Försvarsmaktens Veteranenhet

Läs inbjudanÖnskar er en Trevlig helg!

Med vänlig hälsning

Gun Tjärner
A1, Lokal veteran- anhörigsamordnare

FÖRSVARSMAKTEN NORRBOTTENSFLYGFLOTTILJ F 21
971 73 LULEÅ

Telefon: 0920-234063
e-post: gun.tjarner@mil.se
Funktionsbrevlåda: f21-veteran-anhorig@mil.se

Söndag 20 november Inbjudan till försvarsinformation av Försvarsutbildarna Norrbotten.
Plats: F 21 Luleå, Filmsalen.
Mat och fika ingår. Läs Inbjudan

2017
Andras verksamheter som vi deltagit i eller varit inbjudna till
Torsdag 9 februari Inbjudan till Försvarsdebatt kl. 18.30-21.00 i Vetenskapens hus i Luleå. Inbjudan
Torsdag 16 mars

Föreläsning "Bodträskfors - efter branden" på Försvarsmuseet, Boden
Torsdag 16/3 kl 18.30
En arkeologisk undersökning av två stenåldersboplatser med Åsa Lindgren, arkeolog Norrbottens museum
Varmt välkomna!

http://www.facebook.com/ForsvarsmuseumBoden

Ulf Renlund, Museichef, Försvarsmuseum Boden

Onsdag 22 mars Inbjudan till besök vid landshövdingens residens.
Torsdag 6 april

Föreläsning på Försvarsmuseet, torsdag 6 april kl 18.30

Arkeologi på Bodens skjutfält

Föreläsare Olof Östlund, arkeolog Norrbottens museum

Varmt välkomna!​

Ulf Renlund, Museichef, Försvarsmuseum Boden

Fredag 28 april

Inbjudan till V 65 på Bodentravet. Läs inbjudan.
Försvarets Logistikveteraner Boden

Tisdag 9 maj Studiebesök vid flygledartornet F 21 - Läs inbjudan
Åke Nyman och Erling Molin, Kamratföreningen I 19
Söndag 22 oktober Försvarsutbildarna Norrbotten inbjuder till
Försvarsinformation på F 21. En aktuell och intressant information.
Läs Inbjudan
Måndag 18 december Försvarsmuseum Boden bjuder in till årligt glöggmingel 18 december kl 18.00.
Då kommer vi att erbjuda de som vill att prova på våra nya VR-upplevelser, ballonguppstigning över Boden för 100 år sedan och fallskärmshoppning över Normandie 1944.

Ulf Renlund, Museichef, Försvarsmuseum Boden

Fredag 16 mars Inbjudan förevisning skjutning Archer vid Artilleriregementet.
Kl. 08.00-11.000
Tisdag 20 mars

Inbjudan till studiebesök vid FMV Testplats i Vidsel (RFN). Kl. 10.00 - 14.30.

2018
Andras verksamheter som vi deltagit i eller varit inbjudna till
Onsdag 4 juli

Skonerten HMS Falken besöker Luleå onsdag 4 juli. Beräknad förtöjning är kl. 10.00 i Södra Hamn.  

HMS Falken är ett av marinens övningsfartyg som utbildar framför allt blivande officerare i marinen i sjömanskap och praktisk navigation.

HMS Falken håller "Open ship" mellan kl 14 och 16, då kan allmänheten komma ombord och titta på fartyget och ställa frågor. 

27 juli - 6 augusti

Veteranmarschen” www.veteranmarschen.se  stöds av Försvarsmakten och genomförs mellan 27 juli-6 aug från Skellefteå – Treriksröset. Veteranmarschen är en manifestation för att uppmärksamma och hedra Sveriges alla civila och militära veteraner. 

Härnedan några uppgifter som kanske inte är verifierade ännu:

Det kommer uppmärksammas i Luleå i stadsparken under söndagen den 29 juli med Luleå kommun m.m. och där bl.a. F 21 kommer att stödja med kasernboende och aktiviteter, t.ex. guidning vid museet söndag kväll.

Mera info kommer senare.

Onsdag 22 augusti

Inbjudan till "mästerskap" i bangolf vid O II Soldathem i Boden 

Samling kl. 13.00 vid Soldathemmet, Drottninggstsn 49.

Läs inbjudan!

Lördag 25 augusti

Försvarsmaktens flygdag 2018

I år är det Luftstridsskolan i Uppsala som är värd för dagen. Utöver markutställningar kommer det även vara flyguppvisningar med flera olika helikoptrar och flygplan av både svenska och utländska modeller.

Välkommen att besöka oss den 25 augusti!

 Öppettider:  08.00 till 17.00. Parkering är gratis, men är endast tillgänglig för personbilar och motorcyklar. Husbilar och husvagnar är ej tillåtna.

 Inträde: Gratis. Läs programbladet

Lördag 8 september

Garnisonens dag i Boden

Genomförs på I 19 kaserngård. Se bilagorna för mera information.

Bilaga 1 (2 sidor)

Bilaga 2 (3 sidor)

Onsdag 17 oktober Inbjudan till studiebesök vid Bodens Kraftvärmeverk. Max 15 besökare. Läs inbjudan
Fre-Lö 19-20 oktober En militärmusikalisk föreställning för veteranen, soldaten och hela svenska folket på Hovet vid Globen i Stockholm. Läs inbjudan. 
Söndag 21 oktober Försvarsutbildarna Norrbotten inbjuder till Försvarsinformation på F 21.
En aktuell och intressant information.

Plats: Gamla matsalen, byggnad 65.

Läs inbjudan

Fre 9 - sön 11 nov Familjeläger i Bohuslän. Läs inbjudan
Individzonen - Ett nätverk för anhöriga av anhöriga till personal i internationell tjänst.
Söndag 11 november Flygvapnets konsert i Konserthuset, Stockholm, kl. 16.00.
Flygvapnets musikkår med inbjudna gäster. Biljettpris: 150 kr. Läs inbjudan.
Tisdag 13 november Inbjudan till information om Kaunis Iron
Försvarets Logistikveteraner i Boden inbjuder till denna information. Läs inbjudan
Tisdag 27 november Inbjudan till bowling med middag på Strajk Alley. Läs inbjudan
2019 Andras verksamheter som vi deltagit i eller varit inbjudna till
Tisdag 22 januari Inbjudan till information om militära musikkårer, del 3
Plats: Soldathemmet OII, Boden. Inbjudan
Fredag 22 mars

Inbjudan till information om militärövningen

För att medge kamratföreningarna möjlighet att se hur en övning planeras och genomförs idag vill I 19 bjuda in kamratföreningarna som är kopplade till samordningsenheten till ett besök i övningsledningen på fredag 22/3. Vi möts 0930 vid A 9 kasernvakt, därefter kommer ni att få en genomgång om övningen och få möjlighet att besöka övningsledningen som är grupperad i Stallet på A 9.

Välkomna till övningsledningen!

Jerker Persson, Stabschef Norrbottens Regemente

Lördag 23 mars

Säkerhetspolitiskt seminarium i Boden den 23 mars 2019. Inbjudan finns här.

Som en del i högtidlighållandet av Bodens och Föreningen Nordens 100-års jubileum genomförs ett säkerhetspolitiskt seminarium  "Nordkalotten och säkerheten, hot eller möjligheter".

Projektansvariga 
Föreningen Norden lokalavdelning Boden.

Torsdag 28 mars

Föreläsning på Försvarsmuseet, Boden
Från fästningsinfanteri till subarktiskt jägarförband. Föreläsare Björn Lundqvist.
Torsdag 28 mars kl. 18.30. Fri entré. Inbjudan finns här.
Arrangörer: Försvarsmuseum och Bodens kommun.

Söndag 9 juni

F 15 Flygmuseum firar 20-årsjubileum den 9 juni 2019.

Mera om jubileumsdagen, program mm. finns att läsa på Flygmuseets hemsida
www.soderhamnflygmuseum.se

Frågor? Kontakta Jörgen Rystedt tel. 070-633 92 13. Hjärtligt välkommen till en spännade dag.

Lördag 15 juni

Invigning av Minigolfen O2 i Boden

Nu är invigningen till OII:s nya bangolfbana planerad till den 15/6 kl 12.00 och om vädret tillåter.

Tanken är att det blir OII & kamratföreningarna from. kl 12 och efter 15 öppnar det sen för övriga.

Meddela senast tisd 11/6 till Fredrik antal deltagande från din förening.
Tel. 0921-34 86 00 eller 070-208 61 76

Med vänlig hälsning, Erling Molin

Torsdag 5 september

Inbjudan till Norrbottens Flyghistorikers första höstmöte på Flygmuseet F 21
Kl. 18.00

Tidigare planerades mötet till Knöppelåsen och där flera spännande aktiviteter - ändrades p.g.a. väntat dåligt väder.

Läs Inbjudan

Fredag 11- Söndag 13 oktober

Om Individzonens familjehelger under 2019. För anhöriga och veteraner. Familjehelger

Individzonen, ett nätverk för anhöriga till personal i internationell tjänst. www.individzonen.se

Anmälan via E-post enl. inbjudan

Söndag 20 oktober

Försvarsutbildarna i Boden inbjuder till Försvarsinformation på F 21, kl. 0845 - 15.10.

Läs inbjudan

Anmälan senast onsdag 9 oktober.

Söndag 29 oktober

Härmed inbjuds ni till besök vid Försvarsmuseet i Boden.
Samling i entrén senast kl. 0900.

Anmälan senast 2019-10-24.

Här finns inbjudan

Torsdag 28 november

Föreläsning på Försvarsmuseet
Arméflygets historia - 60 år sedan start i Boden
 

Torsdag 28/11 kl 18.30

Föreläsare Major Lars Gralén

40 kr (kaffe och fika ingår)

Varmt välkomna! Läs Affischen!

Med vänliga hälsningar

Ulf Renlund
Museichef
Försvarsmuseum Boden
Bodens kommun

Besöks- och postadress: Granatvägen 2, 961 43 Boden

Torsdag 12 december

F 21 Veteraner och anhöriga,

Nu är Jultider nära förestående, här kommer inbjudan till F 21 Jul evenemang.

Det första som går av stapeln är Julandakt den 12 december i Luleå Domkyrka, med flottiljpastor Staffan Klingert och musik av Botnia Vocals.

- Julandakt i Luleå domkyrka torsdag den 12 decemberkl. 0755-0840

Ingen anmälan behövs för deltagande i Julandakten i Domkyrkan, de som vill är välkomna!

Julkaffe serveras onsdag den 18 decemberkl. 14.15 i Militärrestaurangen Tallkronan.

Anmälan:  Till julkaffet behöver vi ha din anmälan senast den 13 december, skickas till:

E-postadress: f21-veteran-anhorig@mil.se  alternativt telefon 0920 - 234063,
(Gun Tjärner, A1)

Anmälan ska innehålla namn, personnummer samt registreringsnummer på bil om ni önskar köra in på F 21-området. Vi behöver anmälan för inpassering och besöksmottagande i vakten)

För er som inte finns i Luleå med omnejd, titta gärna på våra ideella organisationer/samarbetspartners hemsidor vad de har att erbjuda och/eller  andra förband närmare er.  

Välkommen till F 21:s Julandakt och Julkaffe! 

2020
Andras verksamheter som vi deltagit i eller varit inbjudna till
Tisdag 28 januari

Inbjudan till information om militära musikkårer, del 4

Kl. 09.30 - ca 11.00 i Soldathemmet OII, Boden

Anmälan senast 2020-01-26

Läs inbjudan

Fredag 29 maj

Veterandag 29 maj.

Försvarsmakten kommer istället att videosända ceremonin, det blir en direktsänd, anpassad ceremoni, där både talmannen och statsministern deltar, (ersätter det traditionsenliga veterandagsfirandet på Gärdet i Stockholm). Ceremonin direktsänds i Försvarsmaktens kanal på Youtube, med start klockan 14.30.

Ni hittar länk till Försvarsmaktens Youtube-kanal på Försvarsmaktens hemsida.

Tisdag 13 oktober

Inbjudan till information om Könsdysfori, kl. 10.00 och kl. 13.00.

Plats: Soldathemmet OII, Gustavssalen. Här finns inbjudan.

Tisdag 27 oktober

Inbjudan till visning av Rödbergsfortet, kl. 09.30 till ca kl. 11.30.

Plats: Rödbergsfortets parkering, Boden. Här finns inbjudan.

Försvarets Logistikveterander Boden

Datum för vsh i Norrbotten:

26-28 oktober

Individzonens verksamhet

För mer information och anmälan gå in och läs på deras hemsida, www.invidzonen.se och E-post: kontakt@invidzonen.se

2021
Inbjudan till andras verksamheter som vi deltar i eller är inbjudna till
Lördag 29 maj

F 21 Veteraner med anhöriga

Er dag den 29 maj för att hylla och uppmärksamma Er Veteraner står för dörren!

Högtidlighållandet av veterandagen kommer även i år att vara en direktsändning på Försvarsmaktens Youtube-kanal,.

Tid: lördag 29 maj kl. 14.30.

Plats: Försvarsmaktens Youtube-kanal.

Digitaliseringen har gjort veterandagen tillgänglig för fler och kommer därför fortsättningsvis att direktsändas, parallellt med det vanliga firandet. Det går också att se det vid senare tillfälle på Youtube-kanalen.

Ni hittar informationen på Försvarsmaktens hemsida (under aktuellt/Uppvisningar-och evenemang/veterandagen), där finns också länk till Försvarsmaktens Youtube-kanal. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/uppvisningar-och-evenemang/veterandagen/

https://www.youtube.com/channel/UC9013JWZWntBD6Zy9mVJQpA

Gun Tjärner, F 21
A1, HR Specialist/rehab Lokal veteran- anhörigsamordnare

Och så litet extra information:

I år kommer veterandagen att sändas från Amfibieregementet och Berga slott. Veterandagen är Sveriges särskilda uppmärksammande av den personal som har tjänstgjort internationellt – med eller utan vapen. Under sändningen deltar statsledningen och de myndigheter som har haft personal i internationell tjänst.

Programledare under sändningen kommer vara Kattis Ahlström och regementsförvaltare Daniel Nybling.

Medverkar gör också Livgardets Dragonmusikkår och Armés musikkår med signalgivare och trumslagare.

En av årets fältartister är Jill Johnson, Petra Wahlgren, Per-Erik Domargård, Martin Ehntorp, Barbro Lindkvist, Kristoffer Gustavsson och Tomas Boström medverkar också från Fältartisterna.

Vid årets veterandag var det planerat att särskilt uppmärksamma Unficyp (Cypern) för deras insats. I och med den anpassande ceremonin till följd av det rådande pandemiläget kommer detta tyvärr ej att genomföras i år, utan flyttas till Veterandagen 2022-05-29.

Fredag 24 september

F 21 veteraner med anhöriga!

Vi genomför vår traditionsenliga Veterandag med Veteranceremoni och en föreläsning.

Tid och plats:

- Fredag den 24 september, kl 09.00-11.40
- Föreläsning kl 09.30-10.30 i Filmsalen
- Veteranceremonin börjar kl 11.00 vid Minnesstenen, utanför Skogsmässen.

Program i stort:

Mottagning kl. 09.00 (jag möter upp i vakten för er som behöver inpassering, - ni som tar er in på egen hand kan ta er direkt till Filmsalen H 81)

Kl. 09.30 – 10.30 Föreläsning, där temat är ”Par och insats: Skilda verkligheter gemensamma dilemman”

Kl. 11.00-11.40 Veteranceremonin 

Om ni vill har ni möjlighet att göra lite ”publicitet” informera om er verksamhet, t.ex. ha med informationsmaterial, affisch/rollup, i anslutning till Filmsalen eller utanför Skogsmässen, meddela mig i så fall om ni har behov av något.   

Tacksam för svar (anmälan) om ert deltagande senast måndag 20 september (gärna fredag 17/9 om möjligt)

Till: gun.tjarner@mil.se eller f21-veteran-anhorig@mil.se 
alternativ telefon 0920 - 234063,

Ni är hjärtligt välkomna!

Hoppas få se er här den 24 september.

Gun Tjärner, F 21
A1, HR Specialist/rehab Lokal veteran- anhörigsamordnare

Läs inbjudan

 

12 november

Inbjudan till information om Försvarsmaktens utveckling i fred och krig - främst inom logistikområdet.

Kl. 12.30-13.30 i OII Oscarssalen (stora salen vån 1) i Boden 

Läs inbjudan

Försvarets Logistikveterander, Boden

16 december

F 21 Veteraner och anhöriga

Nu är Jultider nära förestående, här kommer inbjudan till F 21 Julandakt i Luleå Domkyrka den 16 december.

Allt har inte återgått till det ”vanliga” på grund av den fortgående pandemin och så även restriktioner, vi kan i alla fall bjuda in er till en stunds stämningsfull Julandakt i Luleå Domkyrka,

Julandakten är torsdag den 16/12, kl 0755

Ingen anmälan behövs för deltagande i Julandakten i Domkyrkan, de som vill och kan är välkomna!

För er som inte finns i Luleå med omnejd, titta gärna på våra ideella organisationer/samarbetspartners hemsidor vad de har att erbjuda och/eller andra förband närmare er.  

Välkommen till F 21:s Julandakt!

Fortsätt var rädd om er och varandra!

F 21 hälsningar

Gun Tjärner, A1, HR Specialist/rehab Lokal veteran- anhörigsamordnare

FÖRSVARSMAKTEN NORRBOTTENSFLYGFLOTTILJ F 21
971 73 LULEÅ

2022  
11 maj

FM Veterancentrum besöker F 21 onsdagen den 11 maj och ni är härmed inbjudna att medverka vid besöket.

Tid: 2022-05-11, kl. 10.00 – 14.45 (med lunchrast 1130-1215),
(tidpunkterna kan ev. komma att justeras något)

Plats: Kanslihuset (BY 51), Ordersalen

Ni ges tillfälle till en egen punkt på agendan (förslag på agenda nedan).

Preliminär agenda:
10.00 F 21 redovisning, Ordersalen
11.30 Lunch, Tallkronan
12.15 Samarbetsorgan redovisning
12.45 FM VetC redovisning
13.45 Diskussion, frågor
14.45 Slut 

Deltagare:
Repr ur förbandsledn
Veteran/ anhörigsamordn, A1
Repr FH
Kamratföreningar, soldathem, veteranföreningar, individzonen

Önskar svar om er medverkan/deltagande senast den 19 april:

E-postadressf21-veteran-anhorig@mil.se  

alternativt telefon 0920 - 23 40 63, (Gun Tjärner, A1). 

I anmälan ska framgå, namn, personnummer på de personer som anmäls för resp. organisation, samt registreringsnummer på bil om ni önskar köra in

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta undertecknad.

Gun Tjärner
A1, HR Specialist/rehab Lokal veteran- anhörigsamordnare

FÖRSVARSMAKTEN NORRBOTTENSFLYGFLOTTILJ F 21,
971 73 LULEÅ

Telefon: 0920-234063
e-post: gun.tjarner@mil.se
Funktionsbrevlåda: f21-veteran-anhorig@mil.se

www.forsvarsmakten.se

November 29

Inbjudan till studiebesök vid Boden Bussines Park, 2022-11-29 kl. 09.45-11.30

Anmälan senast 2022-11-25. Läs inbjudan!

Försvarets Logistikveteraner Boden

2023
Inbjudan till andras verksamheter som vi deltar i eller är inbjudna till
Tisdag 31 januari

 

Inbjudan till information om Försvarsmaktens utveckling i fred och krig - främst inom logistikområdet

Datum: 2023-01-31
Tidpunkt: 09.30-11.30
Plats: O II Oscarssalen (stora salen vån 1)

Försvarets Logistikveteraner Boden inbjuder övriga kamratföreningar till denna information.

Väl mött! Läs Inbjudan med bl.a. info om Anmälan

Styrelsen

Torsdag 23 februari


Hej

Alla våra kamratföreningar är inbjudna till skarpskjutning med ARCHER mm torsdagen den 23/2 enligt bifogad inbjudan.

** Inbjudan **

Vänligen sprid den bland era medlemmar.

Frågor kan ställas till mig på 070-214 40 19

Hälsningar//Tobbe

 

Torbjörn Larsson

Kamratföreningen Bodenartilleristen

2023
Inbjudan till andras verksamheter som vi deltar i eller är inbjudna till
Tisdag 14 mars

Inbjudan till en resberättelse från Sydamerika

Läs inbjudan

(Öppnas i en egen flik)

Onsdag 19 april

C MR N informerar om läget på Nordkalotten

Plats och tid: Soldathemmet OII Oscarssalen kl. 17.30 -19.30

Läs inbjudan

Anmälan senast 2023-04-15

(Öppnas i en egen flik)

Torsdag 20 april

Ni önskas Varmt Välkomna till Flygmuseet F 21 Luleå på torsdag kl 18.

Michael Sanz kommer att berätta om Caravelle, det Franska jetflygplanet som revolutionerade passagerartrafiken. Michaels far är en av konstruktörena, varför vi kommer att ingående höra berättelsen om tillkomsten av detta vackra jetflygplan.

Helge håller i fikat, vi kommer nu att ta 30 kronor för kaffe, vatten och fikabröd.
När Ni kommer, ta med en kompis, då blir vi fler...

Varmt välkomna!

Anders Jonsson, ordf i Svensk Flyghistorisk Förening, Norrbotten.

Tisdag 30 maj

Inbjudan till friluftsdag Degerberget 2023-05-30

Tidpunkt: Kl. 10.00
Plats: Hemvärnsstugan nedanför Degerbergsfortet

Läs inbjudan 
Observera att inbjudan består av fyra sidor!

Anmälan senast 2023-05-26

Försvarets Logistikveteraner Boden

29 augusti

Inbjudan till "mästerskap" i bangolf vid O II Soldathem i Boden

Kl. 13.00

Läs inbjudan

Anmälan senast 2023-08-25 (läs detaljerna i inbjudan)

Försvarets Logistikveteraner Boden

 

Tillbaka till Aktiviteter

Uppdaterad 2024-02-24 - KÖ